trang-thong-tin-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat so-tu-phap
  • se nang tuoi nghi huu cho ca nam va nu
    Đề án cải cách bảo hiểm xã hội (BHXH) trình hai phương án nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Phương án một là nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 tuổi và nam lên 62 tuổi, hoặc nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 nhưng nam nghỉ hưu ở tuổi 65.