plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo
Hà Nội tích cực đưa Bộ luật Dân sự đi vào cuộc sống

Hà Nội tích cực đưa Bộ luật Dân sự đi vào cuộc sống

(PL&XH)-Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Đây là đạo luật lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng chi phối tới nhiều đạo luật khác trong hệ...