plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo
Gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 71 năm  Ngày truyền thống của ngành (28-8-1945 – 28-8-2016)

Gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của ngành (28-8-1945 – 28-8-2016)

(PL&XH) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của ngành Tư pháp (28-8-1945 – 28-8-2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công...