plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo
Chưa thu thuế tiêu thụ đặc biệt với trò chơi trực tuyến

Chưa thu thuế tiêu thụ đặc biệt với trò chơi trực tuyến

(PL&XH) -Hôm qua (26-11), QH đã biểu quyết thông qua 5 dự án luật: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ...