plxhonline@gmail.com Hotline: 0936 23 2929 Liên hệ quảng cáo
Hà Nội tổ chức 2 đợt tiêm chủng cho trẻ em trong vòng 30 ngày

Hà Nội tổ chức 2 đợt tiêm chủng cho trẻ em trong vòng 30 ngày

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và để làm tăng khả năng trẻ nhỏ được tiếp cận dịch vụ tiêm chủng đúng lịch, thành phố Hà Nội đã quyết định triển khai 2 đợt tiêm chủng trong vòng một tháng, với thời gian có thể kéo dài đến...