trang-thong-tin-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat so-tu-phap
cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-va-quy-tac-ung-xu-gan-voi-viec-bao-ve-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho
thuong truc thanh uy ha noi doi thoai voi nhan dan ve cac kien nghi lien quan khu lien hop xu ly chat thai soc son
Chiều 30-10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại của Thường trực Thành ủy với nhân dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn thuộc huyện Sóc Sơn, về các kiến nghị của người dân trong quá trình quản lý môi trường và thực hiện giải phóng mặt bằng Dư án đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 và Dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường vùng 0-500m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.