Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2011

Thứ Hai, 20/06/2011 13:16

UYÃ BAN NHÊN DÊN

THAÂNH PHÖË HAÂ NÖÅI

 

CÖÅNG HOAÂ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA VIÏåT NAM

Àöåc lêåp - Tûå do - Haånh phuác

 

Söë:     63  /KH-UBND

    Haâ Nöåi, ngaây  25    thaáng  5   nùm 2011

 
KẾ HOẠCH

Tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2011


Ngày 5 tháng 6 hằng năm được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường Thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên, quan trọng được Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng hưởng ứng liên tục từ nhiều năm nay và được coi là sự kiện truyền thông quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2011 là: "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên".

Ngày Môi trường Thế giới năm 2011 là một trong những hoạt động truyền thông về môi trường cụ thể và quan trọng nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và huy động sự tham gia của đông đảo người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 và Năm quốc tế về Rừng 2011; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 và Ngày Đại dương Thế giới 8/6, UBND Thành phố ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, phổ biến thông tin về môi trường, đa dạng sinh học và tác động đến phát triển kinh tế, xã hội  và sức khỏe con người.

- Khẳng định tầm quan trọng của rừng và hệ sinh thái đối với môi trường sống, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình trạng phá rừng và đốt rừng làm suy thoái rừng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra.

- Nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô về "vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương, bảo vệ môi trường

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đa dạng sinh học một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

II. NỘI DUNG:

1. Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng

a. Treo băng rôn (các khẩu hiệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng, Ngày Đại dương Thế giới) trên các tuyến phố chính: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố Kim Mã, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, Tràng Tiền, Đại Cổ Việt, Lý Thái Tổ, Hoàng Quốc Việt, Liễu Giai, Trần Duy Hưng, Hàng Bài, Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, và các tuyến phố chính của các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì (khu vực tổ chức Lễ phát động). Thời gian treo từ 1/6 - 12/6/2011 (2 tuần).

b. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí nhằm tuyên truyền phổ biến tới đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia hưởng ứng chương trình. Đặc biệt, tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế giới, tập trung vào chủ đề về Rừng và đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới trên hệ thống phát thanh của quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn và các cuộc họp tổ dân phố liên tục từ 23/5 - 5/6/2011.

c. Kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, khuyến khích các Trường Đại học, Cao đẳng, các tổ chức tình nguyện tổ chức chương trình đạp xe vì môi trường vào Thứ bảy và Chủ nhật tại Hà Nội.

2. Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới trên địa bàn Thành phố

a. Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới như tổng vệ sinh, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, trên toàn bộ các tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư trên địa bàn; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến giao thông, trụ sở các cơ quan, trường học (theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên  và Môi trường). Thời gian đồng loạt ra quân vào sáng Chủ nhật ngày 5/6/2011.

b. UBDN Thành phố giao UBND huyện Ba Vì chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động của Thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2011 và sáng chủ nhật ngày 5/6/2011 tại Ba Vì với các nội dung sau:

- Tổ chức lễ phát động và ra quân triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại huyện Ba Vì với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn.

- Sau buổi lễ, tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng, đất trống, đồi trọc được lựa chọn và các hoạt động bảo vệ môi trường khác theo chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2011.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là đơn vị thường trực giúp UBND Thành phố chỉ đạo và phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt. Phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ mít tinh và ra quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2011 theo kịch bản được duyệt. Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tham gia, báo cáo kết quả với UBND Thành phố  và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền thanh trung ương, địa phương như Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Nhân dân, Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị, tạp chí Tài nguyên và Môi trường…xây dựng các phóng sự, tin ngắn, bài viết hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới nhằm tuyên truyền, giáo dục các tổ chức, đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đa dạng sinh học, nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí hậu, sự suy giảm về đa dạng sinh học, suy thoái rững, những lợi ích của rừng mang lại.

- Soạn thảo và cung cấp kịp thời tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, ngày Đại dương Thế giới theo chủ đề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để cung cấp cho các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thiết kế, nội dung tuyên truyền trên các băng rôn, khẩu hiệu treo trên các tuyến phố theo kế hoạch.

- Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và đóng góp tài chính cho các hoạt động vì môi trường dưới hình thức xã hội hóa.

- Các thông tin chi tiết văn bản, tài liệu tuyên truyền, yêu cầu liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua địa chỉ sau:

Phòng Quản lý Dự án và Truyền thông - Chi cục Bảo vệ Môi trường
Số 17, đường Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.378638248 - Fax: 04. 37833926
Email: quanlyduanmoitruong@gmail.com

2. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố và Hội Sinh viên Thành phố

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng. Chuẩn bị nội dung lễ phát động, thiết kế, dàn dựng sân khấu và tổ chức thực hiện chương trình theo kịch bản được duyệt;

- Chỉ đạo Huyện Ba vì và các cơ sở Đoàn huy động lực lượng tham gia Lễ mít tinh (1000 người), tổ chức ra quân, dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại một số khu vực được lựa chọn sau buổi lễ phát động.

- Chỉ đạo các quận Đoàn, huyện Đoàn, thị Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ phát động phong trào trong tổ chức Đoàn, tổ chức Hội ở các địa bàn dân cư, các trường học trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên về ngày Môi trường Thế giới và các vấn đề liên quan đến rừng  và bảo vệ rừng; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới như tổng vệ sinh và trồng cây xanh tại các khu vực công cộng, làm sạch các biển quảng cáo...

- Chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 trong các tổ chức Đoàn để nâng cao ý thức của thế hệ trẻ, Đoàn viên, Thanh niên với chủ đề: "Bảo vệ đại dương và bảo vệ môi trường - trách nhiệm của Thế hệ Trẻ"

3. Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2011 vào sáng Chủ nhật ngày 5/6/2011 tại huyện Ba Vì đảm bảo ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất nội dung truyền thông và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống phát thanh địa phương, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 2 tuần trước khi tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố
- Chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin, các nội dung tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới năm 2011, Ngày Đại dương Thế giới, để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân Thủ đô.

- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới như tổng vệ sinh đường phố,dọn dẹp các điểm xả rác thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn dân cư, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh…

- Tuyên truyền, vận động các đoàn thể quần chúng, các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại địa bàn dân cư.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các nội dung hoạt động truyền thông nhằm tạo nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan đơn vị về Ngày Môi trường Thế giới; thiết kế băng rôn, khẩu hiệu; địa điểm treo các băng rôn khẩu hiệu theo thời gian đề ra trong kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa của UBND các huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu theo nội dung thống nhất toàn Thành phố, đúng quy định và hướng dẫn công tác tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng của Thành phố trên hệ thống phát thanh quận, huyện, thị xã; phường xã, thị trấn.

6. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố

- Yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành của Thành phố xây dựng kế hoạch của ngành và chỉ đạo các đơn vị liên quan vận động cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới theo kế hoạch chung của Thành phố.

- Treo băng rôn, pa nô, áp phích với các khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở làm việc để hướng ứng Ngày Môi trường Thế giới và nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

7. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội, các đơn vị tham gia vận chuyển, xử lý rác thải và Công ty Công viên Cây xanh

- Tổ chức đợt ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt trên các tuyến phố, các trục đường giao thông, các điểm tập kết rác, chăm sóc tốt vườn hoa, cây xanh. Tăng cường tưới nước rửa đường, giảm thiểu bụi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Phối hợp cung cấp cây xanh trồng tại khu vực lựa chọn tổ chức lễ phát động của Thành phố.

8. UBND Các quận, huyện, thị xã

- UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn, tổ chức trồng cây xanh; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2011 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm về ý nghĩa của ngày Môi trường Thế giới, tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học  và vận động các hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh tại khu vực sinh sống, trồng cây xanh….thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày của các phường, xã, thị trấn từ ngày 28/5/2011.

- Tổ chức Lễ phát động ở địa phương; Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, trường học, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, An ninh Thủ đô.

- Tổ chức cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dụng của ngày Môi trường Thế giới, chủ đề "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên", Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011, Ngày Đại dương Thế giới 8/6; bám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình; phản ánh, phê bình các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

- Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện các phóng sự, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2011, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011, Ngày Đại dương Thế giới 8/6 trước và trong sự kiện nhằm quảng bá về chương trình, kêu gọi, khuyến khích nhân dân Thủ đô tích cực tham gia chương trình nói riêng và công tác bảo vệ môi trường Thủ đô nói chung.

UBND Thành phố yêu câu Giám đốc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và phối hợp thực hiện để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2011../.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
(Đã ký)

Tin khác

Đọc nhiều