Kế hoạch tổ chức hoạt động vui tết trung thu năm 2011

Thứ Tư, 07/09/2011 11:02

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

Số:99/KH-UBND

    Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động vui tết trung thu năm 2011


Căn cứ Công văn số 358/LĐTBXH-BVCSTE ngày 10/2/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Bảo vệ  và chăm sóc trẻ em năm 2011; Công văn số 2704/ LĐTBXH-BVCSTE ngày 15/8/2011 về việc chỉ đạo tổ chức trung thu cho trẻ em; Đề việc thực hiện các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu được thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả, tạo điều kiện cho mọi trẻ em trên địa bàn thành phố có một Tết trung thu vui tươi, phấn khởi, UBND Thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tổ chức Tết trung thu vui tươi, phấn khởi cho trẻ em Thủ đô; tạo điều kiện cho trẻ có thêm cơ hội được phát triển bình đẳng, đặc biệt là trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em mồ coi, trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em lang thang, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác;
- Thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để trẻ em có điêu kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần;
- Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. YÊU CẦU
- 100% số quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn đều được vui Tết Trung thu;
- Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cơ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung ưu tiên và quan tâm tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ ở những địa bàn khó khăn;
- Trong dịp Tết Trung thu chú trọng tuyên truyền chủ đề:
"Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em".
II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:
1. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em:
- Để có điều kiện quan tâm, chăm sóc trẻ em trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các địa phương cần rà soát, khảo sát, nắm chắc số liệu về trẻ em nói chung, trẻ com có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng (10 nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quy định tại Điều 40, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em) và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt;.
- Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em trong gia đình nghèo cũng như các đơn vị, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.
2.Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại các Trung tâm văn hóa, điểm vui chơi cộng đồng, thiết thực chăm lo cho mọi trẻ em, mọi gia đình trong Tết Trung thu cổ truyền nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi bổ ích
- Tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Trung thu đầm ấm và tiết kiệm; đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như: Các chương trình văn nghệ, thi cắm trại, thi làm đèn ông sao, thi các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục thể thao như giải bóng đá, cầu lông, đá cầu…, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim, các cuộc tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ…tạo điều kiện để trẻ em phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần.
3. Tổ chức các hoạt động truyền thông:
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố tạo bước chuyển biến về nhận thức trách nhiệm và hoạt động của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Truyền thông, vận động xã hội tạo dư luận xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi và bạo lực đối với trẻ em;
- Tăng cường công tác truyền thông về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, phát thanh, báo viết, pano, áp phích, tài liệu truyền thông…đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em;.
- Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố; Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt đã được giúp đỡ, ửng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn để các em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu. tuyên truyền khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi nhập khẩu tặng trẻ em.
4. Hoạt động vận động xã hội:
Tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ để tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu như tổ chức Đêm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng, trang thiết bị điểm vui chơi…cho trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ủy ban nhân dân Thành phố giao trách nhiệm tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cụ thể như sau:
1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:
- Sở Lao động thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em Thành phố Hà Nội năm 2011. Đôn đốc triển khai, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố về hoạt động trong dịp Tết Trung thu.
- Chỉ đạo các Trung tâm, trường, làng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Sở quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ tại đơn vị; Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thực hiện chính sách, can thiệp trợ giúp các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các hoạt động trong dịp Tết Trung thu không chỉ diến ra trên diện rộng  mà còn đảm bảo được các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố lập kế hoạch thăm tặng quà cho trẻ em ở một số cơ sở cũng như tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Trung thu, đồng thời tiếp tục vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.
- Chủ trì tổ chức Đêm hội Trung thu "Vầng trăng yêu thương" cấp Thành phố cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nghèo, trẻ em có thành tích cao trong học tập của các Trung tâm, trường, làng chăm sóc, nuôi dạy trẻ em và một số xã vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố vào ngày 10/9/2011 tức 13 âm lịch (nguồn kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã giao về Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
2. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội Mới:
Tuyên truyền các hoạt động tổ chức vui Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở LĐTBXH để truyền hình trực tiếp Đêm Trung thu cấp Thành phố dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 10/9/2011 (tức 13 âm lịch).
3. Sở Công thương:
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch cung cấp đủ các mặt hàng phục vụ cho Tết Trung thu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Sở Y tế:
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo và thực phẩm phục vụ trong dip Trung thu.
5. Công an Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy:
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động Trung thu của trẻ em trên địa bàn Thành phố.
6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đồ chơi, văn hóa phẩm cho trẻ em trong dịp Trung thu nhằm đảm bảo tính giáo dục và an toàn cho trẻ.
7. Đối với các Sở, ban, ngành khác của Thành phố:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch và có các hoạt động cụ thể tham gia và hỗ trợ cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2011.
8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố chỉ đạo các đơn vị cơ sở theo ngành dọc để có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo và thăm tặng quà cho trẻ em đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cho trẻ em.
9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:
UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và phân công các ban, ngành, đoàn thể của đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu, bố trí kinh phí để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại quân, huyện, thị xã; Đồng thời, chỉ đạo và kiểm tra để tất cả các xã, phường, cụm dân cư đều tổ chức Tết Trung thu và đảm bảo trẻ em nói chung nhất là trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang đều được đón một Tết Trung thu năm 2011 đầm ấm, vui tươi.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động trung thu cho trẻ em Thành phố năm 2011, các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố (theo địa chỉ số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo tiến độ:
- Kế hoạch, lịch tổ chức các hoạt động Tết trung thu cho trẻ em (gửi trước ngày 1/9/2011);
- Báo cáo kết quả hoạt động trung thu (trước ngày 30/9/2011)./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
(Đã ký)

Tin khác

Đọc nhiều