Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 03/11/2011 06:43

(PL&XH) - Đoàn công tác của Sở Tư pháp Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Phạm Xuân Phương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với phòng Tư pháp quận Hoàng Mai về công tác Tư pháp trong năm của đơn vị.


Báo cáo Đoàn tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sơn Hóa, Trưởng phòng Tư pháp quận cho biết, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tư pháp, trong năm, các nhiệm vụ tư pháp đã được chủ động triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã có  sự phong phú, đa dạng về hình thức tổ chức: Tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức hội nghị, trao đổi, mạn đàm, biên soạn và in ấn, phát hành các loại tờ gấp thông tin pháp luật, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên sóng phát thanh. Ngoài ra, đều đặn vào ngày 3 hàng tháng, đã tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" cho toàn thể cán bộ công chức tham gia tìm hiểu cập nhật những văn bản pháp luật mới ban hành và văn bản pháp luật chuyên ngành.

Phương pháp tuyên truyền cũng đã có nhiều đổi mới. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận đã có sự chỉ đạo các phòng, ban và các thành viên Hội đồng xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đoàn thanh niên quận được giao trách nhiệm tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em..., đồng thời, nâng cao nhận thức về pháp luật, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên…


Hội thi Hộ tịch viên giỏi - kênh tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả của quận Hoàng Mai

Với sự đổi mới về hình thức, phương pháp tổ chức như trên và việc chú trọng đến chất lượng công tác tuyên truyền đã mở rộng và thu hút được nhiều đối tượng tham gia, nhất là các tổ dân phố, tổ hòa giải. Kết quả, từ đầu năm đến nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức được 108 hội nghị với 33.300 lượt người tham dự.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các hoạt động khác cũng đã được phòng Tư pháp quận tiến hành có hiệu quả. Hoạt động thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản được chú trọng. Các văn bản quy phạm pháp luật do quận ban hành nhờ đó đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương và có tính khả thi cao. Công tác chứng thực được duy trì nề nếp, đảm bảo việc thực hiện chứng thực, giải quyết và trả các hồ sơ hành chính tư pháp đúng luật định, không tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo phản ánh của cán bộ tư pháp các phường, việc thực hiện nhiệm vụ tư pháp hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn, trong công tác chứng thực, việc thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa" đối với thủ tục chứng thực chữ ký tại UBND quận và các phường còn bất cập. Người yêu cầu chứng thực chữ ký vẫn phải qua "hai cửa" là bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND quận để nộp hồ sơ và sau đó đến phòng Tư pháp để ký trước mặt người có thẩm quyền chứng thực nên đã gây phiền hà, lãng phí thời gian với người dân. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác minh tính hợp pháp của giấy tờ chứng thực khi có nghi ngờ còn nhiều khó khăn dẫn đến việc trả kết quả cho tổ chức và công dân một số trường hợp chưa đúng thời gian quy định. Hay trong công tác hộ tịch, việc thường xuyên có sự thay đổi biểu mẫu hộ tịch theo phản ánh cũng đã gây khó khăn cho cán bộ tư pháp trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tư pháp quận Hoàng Mai đã đạt được trong năm 2011, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Xuân Phương đồng thời lưu ý, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tư pháp quận Hoàng Mai cần thường xuyên có sự trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ. Các trường hợp vướng mắc, khó khăn cần báo cáo lên các phòng chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời có hướng dẫn giải quyết, tránh để tồn đọng hồ sơ của công dân.

Hải Yến

Đọc nhiều