Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP về Chính sách Quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010

Thứ Hai, 12/12/2011 08:12

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 72/BC-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP về Chính sách Quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010


I. Đặc điểm tình hình

Thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa 12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, thành phố Hà Nội với diện tích tự nhiên là 334.470,20 ha và dân số hiện tại là tren 6,3 triệu người, 29 quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về Chính sách Quốc gia về Phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000 -2010 và Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước chung về kiểm soát thuốc lá, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố.

II. Hệ thống văn bản chỉ đạo

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 30/9/2008 về việc triển khai thực hiện chính sách không hút thuốc lá tại công sở và nơi công cộng. Kế hoạch đã phân công rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của thành phố và các ban ngành đoàn thể.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, các sở ngành cũng đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện cụ thể trong ngành mình như: Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 10913/SGD&ĐT-VP ngày 31/12/2009 về việc không hút thuốc lá nơi công cộng và công sở. Sở Y tế có kế hoạch số 247/KH-SYT ngày 13/2/2009 về việc thực hiện không hút thuốc lá trong các đơn vị y tế và quy chế cụ thể về cấm hút thuốc trong các bệnh viên, công sở và các cơ sở y tế thuộc Sở.

III. Các kết quả thực hiện trong giai đoạn 2000 - 2010

1. Nâng cao năng lực chỉ đạo:

UBND Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban, thành viên là các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã; Các sở, ngành UBND quận, huyện, thị xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo của địa phương và của ngành mình.
UBND Thành phố đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho gần 200 lãnh đạo UBND xã, phường, quận, huyện về tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc triển  khai các chính sách cấm hút thuốc lá nơi công cộng trong nhà.

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn:

Tháng 5/2008 UBND Thành phố phát động phong trào xây dựng "Hà Nội - Thành phố không khói thuốc"; tổ chức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 06/04/2005 của Chính phủ quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi hút thuốc lá, thuốc lào nơi công cộng, Chỉ thị 12/2007/CT-TTg ngày 10/52007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; quán triệt những quy định này đến tất cả các cơ quan, công sở đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan này xây dựng kế hoạch thực thi "nơi làm việc không khói thuốc". Thành phố hướng dẫn cụ thể, quy định rõ nhiệm vụ giám sát thực thi, yêu cầu tất cả các ban ngành cùng vào cuộc.

Để thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể thực hiện kế hoạch không hút thuốc tại văn phòng làm việc, cũng như ở các địa điểm công cộng và nơi đông người như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…. Với sự hỗ trợ của tổ chức Healthbrigde - Canada, Thành phố đã treo 75 băng rôn ngang đường và 300 cờ phướn tuyên truyền tại 30 tuyến phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, phát động tại các trường Đại học… tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ không hút thuốc. Hơn 27.000 biển mica và 91.000 nhãn dính "Không hút thuốc" được dán tại các cơ sở y tế, trường học, bến xe, rạp hát, công sở, tòa án, doanh nghiệp quân đội và văn phòng làm việc của UBND các cấp.

Thành phố chỉ đạo Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và các báo chí khác viết và đưa tin bài về phong trào "Hà Nội - thành phố không khói thuốc", phát phóng sự "Tác hại của hút thuốc lá thụ động", "Công an Quận Ba Đình - Công sở không khói thuốc".

Các hoạt động PCTHTL chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được lồng ghép trong các sự kiện, lễ hội lớn như Cuộc đi bộ Ký ức Cầu  Long Biên, Hội chợ Du lịch tại vườn hoa Lý Thái Tổ…

Tại các cơ quan đoàn thể, Hà Nội đã đẩy mạnh những buổi tập huấn về tác hại của thuốc lá và ký cam kết không hút thuốc ở văn phòng, công sở. nơi công cộng. Điển hình như: Sở Y tế thực hiện 6 lớp tập huấn về thực hiện "Bệnh viên, cơ sở y tế không khói thuốc" cho lãnh đạo 52 bệnh viện, trung tâm y tế chuyên khoa và 29 Trung tâm y tế quận, huyện;  tổ chức tập huấn 29 lớp cho hơn 730 cán bộ y tế tuyến cơ sở. Sở Giao thông vận tải tổ chức 5 lớp tập huấn về thực hiện "Phương tiện giao thông và công sở không khói thuốc" cho cơ quan văn phòng Sở, đại diện thanh tra giao thông 29 quận, huyện và công ty kinh doanh vận tải Hà Nội; tổ chức 2 lớp tập huấn cho 390 lái xe của 2 công ty Taxi Hà Nội và Taxi Mai Linh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 3 lớp tập huấn thực hiện "Công sở và các địa điểm văn hóa, thể thao không khói thuốc" cho gần 200 quản lý khách sạn, công ty du lịch, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thể thao và nhà văn hóa thuộc 29 quận, huyện. Sở Giáo dục cơ sở, tiểu học của Hà Nội với trên 850 đại biểu tham dự. Khối cơ quan chính quyền đã tổ chức 2 lớp tập huấn thực hiện "Công sở không khói thuốc" cho 70 lãnh đạo và công chức thuộc Đảng ủy, UBND 29 quận, huyện.

3. Tổ chức mô hình điểm:

Ngành Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" tại 100% trường từ Tiểu học đến Trung học phổ thông; triển khai mô hình điểm "Trường học không khói thuốc" tại 4 trường Trung học phổ thông thuộc quận Thanh Xuân và huyện Gia Lâm.

Ngành Giao thông và Vận tải: Tập đoàn Mai Linh và Công ty vận tải công cộng Hà Nội Toseco đã xây dựng quy chế cấm hút thuốc lá đối với cả lái xe và hành khách đi xe.

Ngành Y tế: chỉ đạo thực hiện phong trào bệnh viện, cơ sở y tế không khói thuốc tại hơn 40 bệnh viện công lập, 29 trạm y tế và 577 xã phường. Điển hình như mới đây, Hà Nội đã thực hiện dự án "Tăng cường thực thi chính sách không hút thuốc trong công sở và nơi công cộng ở Hà Nội". Cụ thể, đã mở lớp tập huấn cho các đơn vị y tế trong ngành về nội dung này, thảo luận về tác hại về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động, các bênh thường gặp phải do hút thuốc lá, các bệnh ở trẻ em do hút thuốc thụ động, thiệt hại về kinh tế do hút thuốc, những ảnh hưởng xấu của hút thuốc trong công sở lợi ích của môi trường không khói thuốc và nguyên tắc về thực hiện môi trường không khói thuốc. Hiện hầu hết các bệnh viện ở Hà Nội đã có quy định, biển cấm hút thuốc và tác hại thuốc lá tại các khoa, phòng. Mô hình điểm "Bệnh viện không khói thuốc" được triển khai thành công tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Tại đây Công đoàn của Bệnh viện đã phát động và duy trì phong trào thi đua tới tận các khoa phòng và tổ công đoàn, đưa tiêu chí không hút thuốc vào tiêu chuẩn thi đua hàng tháng, thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân và người nhà thực hiện nội quy của bệnh viện. Kết quả là 80% cán bộ y tế bệnh viện và 100% bệnh nhân và người nhà không hút thuốc trong bệnh viện.

Ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch: Áp dụng quy định cấm hút thuốc lá tại các nhà hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Ngành Công thương: Tại các siêu thị có quy định không hút thuốc lá để phòng chống cháy nổ.

IV. Những thuận lợi, khó khăn

1.    Thuận lợi

Việc triển khai Nghị quyết 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Thành phố Hà Nội có sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của các sở, ban, ngành đoàn thể nên công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã được triển khai tương đối đồng bộ và trên diện rộng, Nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội về tác hại và phòng chống tác hại của thuốc lá được nâng cao.

Công tác tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên đã góp một phần làm thay đổi nhận thức của người dân.

Được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nên các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá đa dạng, cụ thể hơn, dễ tiếp cận đến cộng đồng.

2.    Khó khăn

Dân trí của Hà Nội không đồng đều, tình trạng di dân cơ học cao dẫn đến người dân chưa thực sự tự giác tham gia.

Chính phủ đã có Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để xử phạt các hành vi hút thuốc nơi công cộng tuy nhiên lại chưa có chế tài cụ thể, mức phạt thấp chưa đủ tính răn đe nên đối với các trường hợp hút chỉ mới dừng lại ở mức nhắc nhở, cảnh cáo, chưa thể xử phạt.

V. Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ đến tất cả các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội; đưa các tiêu chí "Công sở không khói thuốc", "Bệnh viện, cơ sở y tế không khói thuốc", "Trường học không khói thuốc", "Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc"…. vào các tiêu chí thi đua hàng năm của các bộ, ngành, đoàn thể để phong trào có thể duy trì bền vững.

2. Tăng cường tuyên truyền tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức để người dân tự giác tham gia.

3. Yêu cầu lãnh đạo các cấp, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác phòng chống tác hại thuốc lá, xử phạt nghiêm các hành vi bán thuốc lá điếu, thuốc lá lẻ không có bao bì, bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Chủ cơ sở là người chịu trách nhiệm chính khi có người vi phạm hút thuốc nơi công cộng tại cơ sở mình.

VI. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị giao cho các ngành nghiên cứu về hình thức và mức độ xử phạt hành chính có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm cấm hút thuốc nơi công cộng.

Bộ Y tế tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ ban hành các chế tài xử phạt đối với các hành vi hút thuốc nơi công cộng, quy định rõ lực lượng thực hiện việc xử phạt là thanh tra y tế, thanh tra môi trường phối hợp với công an khu vực và cảnh sát môi trường nâng cao mức xử phạt.

Đề nghị đưa các tiêu chí chí "Công sở không khói thuốc", "Bệnh viện, cơ sở y tế không khói thuốc", "Trường học không khói thuốc"… vào các tiêu chí thi đua hàng năm của các bộ, ngành, đoàn thể để phong trào có thể duy trì bền vững.

UBND Thành phố trân trọng báo cáo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
(Đã Ký)

Tin khác

Đọc nhiều