Triển khai Nghị định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng năm 2013

Thứ Tư, 19/12/2012 10:15

(PL&XH) - Ngày 18-12, tại Hà Nội, Bộ LĐ - TB&XH đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lượng tối thiểu vùng năm 2013 tới các cơ quan quản lý lao động.


Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, đối tượng, phạm vi áp dụng là NLĐ trong các Cty, DN, cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân (kể cả trong nước và ngoài nước tại Việt Nam) có thuê mướn lao động. Thời điểm áp dụng từ ngày 1-1-2013. Lần điều chỉnh này, mức lương tối thiểu vùng sẽ gồm 4 mức (tăng thấp nhất là 250.000 đồng - và cao nhất là 350.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thỏa thuận tiền lương trả cho NLĐ, làm căn cứ để xây dựng thang, bảng lương, các loại phụ cấp… Đối với NLĐ đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) thì DN phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng và Nhà nước khuyến khích DN thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn so với quy định của Chính phủ…

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Phạm Minh Huân, mức lương tối thiểu theo vùng (trước khi điều chỉnh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP) mới đáp ứng được khoảng 57-63% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình của họ. Vì vậy việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 là cần thiết.

Để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ theo quy định của pháp luật lao động, Thứ trưởng Phạm Minh Huân yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động, chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ở các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức triển khai, hướng dẫn trực tiếp đến người sử dụng lao động, NLĐ về Nghị định của Chính phủ; hướng dẫn các Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu xác định đơn giá tiền lương, quỹ lương của NLĐ và quỹ tiền lương của viên chức quản lý theo đúng quy định; tuyên truyền, giải thích trên các phương tiện truyền thông về Nghị định của Chính phủ; tăng cường giám sát, kiểm tra đôn đốc DN xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang, bảng lương, phụ cấp theo quy định. Đến cuối tháng 1-2013, các Sở LĐ-TB&XH phải báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công việc trên về Bộ LĐ-TB&XH.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân cũng đề nghị các DN rà soát lại tất cả các hợp đồng lao động, thang bảng lương DN xây dựng, các quy chế, thỏa ước, việc trả lương của DN, điều chỉnh theo đúng quy định của Nhà nước; lập phương án, tiến hành thương lượng, thỏa thuận với ban chấp hành công đoàn và NLĐ các mức điều chỉnh cụ thể; công bố phương án thực hiện điều chỉnh tiền lương cho NLĐ hiện có đang sử dụng. 
   

    Hải Yến – M.Quang

Đọc nhiều