Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố tổng kết công tác năm 2012

Thứ Năm, 21/03/2013 10:45

(PL&XH) - Ngày 20-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác GDQP-AN năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013.


Năm 2012 công tác GDQP-AN đã được các cấp, các ngành của TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Hội đồng GDQP-AN các cấp được triển khai kịp thời, đồng bộ tới các địa phương, cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực có chiều sâu, đi vào nền nếp. Hội đồng GDQP-AN các cấp đã hoạt động tích cực, thực sự là cơ quan tư vấn đề xuất, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền và người chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác GDQP-AN, nhất là việc bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng của Bộ, ngành Trung ương, đối tượng 2 và 3 của TP và các quận, huyện, thị xã. Hội đồng GDQP-AN TP và các quận, huyện, thị xã đã duy trì thực hiện việc kiểm tra kết quả công tác GDQP-AN của cấp dưới cũng như nhà trường trên địa bàn theo kế hoạch xác định.


Các tập thể cá nhân được khen thưởng trong hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội đồng GDQP-AN TP đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở, nhà trường tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 72.587 cán bộ đối tượng 2, 3, 4, 5, hội viên các tổ chức đoàn thể cơ sở và chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên được duy trì và thực hiện có nền nếp. Sở GD-ĐT hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN năm học 2011-2012 của 222 trường THPT, Trung tâm GDTX cho 222.743 học sinh. Trong năm 2012, 68 trường  trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và CĐ, ĐH tổ chức bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN cho 124.934 học sinh, sinh viên theo đúng nội dung chương trình. Thành đoàn đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 2 khóa "Học kỳ quân đội" cho 295 học sinh từ 12 đến 18 tuổi…

Tham luận của các đơn vị tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong năm, đó là hoạt động của Hội đồng GDQP-AN ở một số địa phương nhất là cấp xã, phường chưa thật chủ động, các thành viên Hội đồng GDQP-AN ở từng cấp chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Ban thư ký Hội đồng GDQP-AN ở một số đơn vị chưa chấp hành triệt để chế độ báo cáo công tác và hoạt động theo quy định, việc phối hợp nắm và tổng hợp kết quả GDQP-AN cho sinh viên ở các trường ĐH trên địa bàn chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, công tác khảo sát các đối tượng diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định của Bộ Quốc phòng tại các Sở, ngành, quận, huyện chưa kỹ, nắm chưa hết các đối tượng. Việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 4, 5 và hội viên các tổ chức đoàn thể cơ sở thuộc quyền theo phân cấp ở các sở, ngành được kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện đạt được còn thấp.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2013, Hội đồng GDQP-AN TP tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp và các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP-AN toàn dân trước tình hình mới. Chỉ đạo hoàn thành có chất lượng, hiệu quả sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới” từ cấp cơ sở đến cấp TP. Tiếp tục cử cán bộ tham gia đào tạo giáo viên GDQP-AN văn bằng 2 bậc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp theo chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP – AN theo kế hoạch của cấp trên. Duy trì và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra của Hội đồng GDQP-AN TP với Hội đồng GDQP-AN các địa phương, các TCty, cơ sở, nhà trường theo đúng kế hoạch; chỉ đạo Hội đồng GDQP-AN cấp huyện kiểm tra 25-30% cơ sở theo đúng quy chế…

Tại hội nghị, 33 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GDQP-AN năm 2012 đã được UBND TP khen thưởng.


Thu Thủy

Đọc nhiều