6 tháng đầu năm 2017, Hà Nội hòa giải thành 3.152 vụ việc

Cập nhật: 17:59 | 09/07/2017
(PL&XH) - Theo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm toàn thành phố đã hòa giải thành 3.152/4.227 vụ việc, đạt tỷ lệ 74.6%.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ hòa giải viên, công tác tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên đã được Hà Nội triển khai thường xuyên. 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức 15 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 15 quận, huyện, thị xã của Thành phố. Đã có 4.500 người là cán bộ làm công tác quản lý hoà giải và các hoà giải viên ở cơ sở được tập huấn.

hg

Công tác tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên luôn được Hà Nội chú trọng

Nếu những năm trước các lớp tập huấn cho hòa giải viên của TP chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hòa giải cơ sở thì năm nay đã có sự đổi mới trong nội dung, cách thức tập huấn.

Các buổi tập huấn dành phần lớn thời gian để báo cáo viên cùng các hòa giải viên trao đổi, thảo luận giải quyết các tình huống cụ thể, thường gặp trong thực tiễn cuộc sống. Việc tập huấn trên cơ sở giải quyết tình huống không chỉ mang đến nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích trong công tác hòa giải mà còn khơi gợi được hứng thú, nhiệt tình của các hòa giải viên đối với công tác hòa giải.

Việc hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở năm 2017 được UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt. Mức hỗ trợ kinh phí cho các vụ việc hòa giải thành hiện tùy thuộc vào điều kiện địa phương để chi với mức chi từ  100.000 đồng - 200.000 đồng/vụ. Ngoài ra, việc củng cố, kiện toàn, thành lập mới tổ hoà giải, tổ trưởng và các hòa giải viên ở cơ sở cũng đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, triển  khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, Sở Tư pháp đã xây dựng văn bản hướng dẫn mô hình hòa giải 5 tốt và tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở góp ý của các quận, huyện, thị xã về tiêu chí đánh giá đơn vị cấp xã thực hiện tốt công tác hòa giải, tiêu chí đánh giá đơn vị cấp huyện thực hiện tốt công tác hòa giải và tiêu chí hòa giải viên tiêu biểu đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Nguyên An / PL&XH