Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Còn nhiều băn khoăn

07:37 ngày 15/04/2017

(PL&XH) - Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể (hay còn gọi là chương trình GDPT mới). Dự kiến đến tháng 9-2017, chương trình sẽ được phê duyệt và sẽ áp dụng thí điểm theo hình thức cuốn chiếu trong hai năm tới. Còn nhiều băn khoăn xung quanh đến tính khả thi của chương trình này.

Tự tin đúng lộ trình

Nghị quyết về đổi mới Chương trình, SGK giáo dục phổ thông ban hành ngày 28-11-2014, yêu cầu 4 năm sau triển khai chương trình mới. Nhưng muốn xây dựng chương trình mới lại phải chờ một văn bản hết sức quan trọng là khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Ngày 4-11-2016, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như vậy, chỉ còn gần hai năm nữa chương trình mới sẽ được áp dụng trong thực tế. Điều đó có khả thi?

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình GDPT mới khẳng định: “Ban phát triển Chương trình đã thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, để tháng 9 có thể trình ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Hiện chương trình các môn học cũng đang được khẩn trương biên soạn”.

Trong quá trình biên soạn chương trình, Ban phát triển chương trình đã phải tiến hành dạy thực nghiệm các nội dung mới. Trên cơ sở đó, bộ phận biên soạn SGK sau này sẽ hoàn thiện để có bộ sách mới theo đúng kế hoạch. Thêm nữa, chúng ta dạy sẽ theo hình thức cuốn chiếu, không phải lập tức phải có sách giáo khoa cho cả 12 lớp.

Lộ trình thực hiện cụ thể là sau khi có chương trình tổng thể sẽ biên soạn chương trình môn học. Trên thực tế, sau khi lấy ý kiến dư luận, chuyên gia thấy cơ bản chương trình tổng thể "đứng" được, việc xây dựng chương trình bộ môn sẽ được tiến hành. Chương trình bộ môn cố gắng trong 1 - 2 tháng nữa sẽ đưa ra xin ý kiến chuyên gia, thẩm định vòng 1, sau đó đến thẩm định vòng 2 cả chương trình tổng thể và chương trình môn học.

Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Cùng với Ban phát triển chương trình GDPT mới, Bộ GD&ĐT còn có Ban chỉ đạo về Chương trình GDPT mới và thường xuyên họp, đánh giá các hoạt động đã đạt được để có kế hoạch tiếp nối. Có hai vấn đề đặt ra là giáo viên và cơ sở vật chất. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, để chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình mới, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”; có Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) và hiện đang hoàn thiện chuẩn nghề nghiệp cũng như chuẩn, quy chuẩn về giáo viên đáp ứng chương trình này.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình GDPT mới. Như vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đã được tiến hành, thậm chí đi trước một bước.

Bộ GD&ĐT cũng trình đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông. Cùng với đó, thực hiện rà soát danh mục thiết bị trường học để phù hợp với chương trình mới. Thực hiện cuốn chiếu để có thời gian chuẩn bị.

3
Để chương trình GDPT mới khả thi, cần chuẩn bị nhiều điều kiện song song, trong đó có cả bước chuẩn bị về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên (Ảnh P.T)

Trước mắt giáo viên môn nào vẫn dạy môn đó

Theo Dự thảo chương trình GDPT mới, từ cấp 1 tới cấp 3 đều có những môn tích hợp ví dụ như  khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh doanh và pháp luật… và có nhiều chuyên đề tích hợp trong chương trình. Câu hỏi đặt ra là liệu đội ngũ giáo viên hiện nay có thể đáp ứng được nhu cầu của việc dạy tích hợp hay không? Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho biết:  Trước mắt, giáo viên của môn nào vẫn dạy những nội dung của môn đó, còn những giáo viên đã được bồi dưỡng, tập huấn tốt có thể đảm nhiệm toàn bộ môn tích hợp và đảm nhiệm những chuyên đề tích hợp.

Về lâu dài, Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo đổi mới chương trình đào tạo các trường sư phạm; có chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP).

Ở một số nước, khi đào tạo giáo viên người ta đào tạo nhiều môn, không đào tạo đơn môn. Chúng ta có thể theo hình thức đào tạo nhiều môn như vậy; cũng có thể theo hình thức chia ra các học phần, mô đun, giáo viên nào học hết các học phần sẽ thực hiện dạy tích hợp.

Và một vấn đề nữa phải bàn đến là khi các giáo viên đã được chuyển sang dạy tích hợp rồi (tức là một giáo viên có thể dạy nhiều môn) thì có dẫn đến tình trạng dư thừa giáo viên hay không? Đại diện Bộ GD&ĐT cùng Ban soạn thảo chương trình cho rằng: Khả năng dôi dư giáo viên chưa thể xảy ra vì ở chương trình mới số giờ tương đương chương trình cũ, đội ngũ giáo viên có thể dạy tích hợp chưa nhiều, vẫn giáo viên môn nào dạy môn đấy, tuy nhiên, điều này cũng cần được bàn kỹ hơn trong thời gian tới.

Phan Thủy / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành