Xung quanh việc dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí bị tố ép giá bồi thường không thỏa đáng

Dự án hàng chục tỷ đồng lại được ưu tiên phê duyệt “thần tốc”?!

11:11 ngày 02/06/2016

(PL&XH) - Một số hộ dân thôn Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, chưa ký vào bất kỳ biên bản kiểm đếm, bảng tính giá trị bồi thường hỗ trợ GPMB dự án hoặc nếu có ký thì đã ghi rõ các kiến nghị cần làm rõ thêm. Vậy nhưng UBND thị xã Đông Triều lại “thần tốc” ra hàng loạt quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất?!

Ông Nguyễn Đức Huynh, PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) thị xã Đông Triều, cho rằng, việc bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT được thực hiện đúng theo quy trình và trình tự của pháp luật. Cụ thể: Kế hoạch triển khai sẽ được UBND thị xã Đông Triều phê duyệt. Sau đó, chính quyền địa phương thông báo việc thu hồi đất cho các hộ dân, rồi tổ chức họp và phổ biến cơ chế, chính sách cho người dân.

Biên bản kiểm đếm được ghi nhận và phải có đầy đủ chữ ký của TTPTQĐ, UBND phường Mạo Khê, Cty CP BOT Phả Lại (chủ đầu tư), các chủ hộ. Biên bản này là cơ sở để lập phương án báo cáo hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thẩm duyệt, UBND thị xã Đông Triều phê duyệt.

Căn cứ vào biên bản kiểm đếm (có chữ ký của các chủ hộ), TTPTQĐ lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Trước đó, TTPTQĐ sẽ phát các phương án dự thảo cho người dân xem. Trường hợp hộ dân nào đã đồng ý và ký vào dự thảo phương án thì sẽ tiến hành thẩm định. Trường hợp hộ dân nào chưa đồng ý sẽ ký và ghi rõ ý kiến, TTPTQĐ sẽ xem xét giải quyết triệt để rồi mới chuyển hồ sơ đi thẩm định.

Ông Nguyễn Đức Huynh, PGĐ TTPTQĐ thị xã Đông Triều, cho rằng việc bồi thường, hỗ trợ GPMB được thực hiện đúng quy trình. Trong khi người dân khẳng định chưa ký bất kỳ biên bản kiểm đếm, dự thảo bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB.     Ảnh:N.Tuấn

Sau khi xem xét, UBND thị xã ra quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Phòng TN-MT sẽ chuyển các quyết định cho chủ đầu tư. Dựa trên căn cứ này, chủ đầu tư sẽ trả tiền cho TTPTQĐ thị xã Đông Triều. TTPTQĐ sẽ trực tiếp trả tiền cho các hộ dân.

Ông Đức Huynh cho biết, riêng tại thị xã Đông Triều do tiến độ công việc cần gấp nên UBND thị xã đã thành lập 11 tổ công tác để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tháo gỡ các vướng mắc khác phát sinh của dự án.

Điểm mờ ở đây là việc người dân chỉ được ký vào các phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Trong khi theo quy trình, phương án phải được hội đồng thẩm định phương án, mà ở đây là Phòng TN-MT thị xã Đông Triều, thẩm định xong mới được trình lên UBND thị xã. Đây là căn cứ để UBND thị xã Đông Triều ban hành các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ gia đình. Như vậy, phương án phải có trước thì UBND thị xã Đông Triều mới có cơ sở để ra quyết định phê duyệt phương án!

Lạ hơn nữa là tổ công tác tại phường Mạo Khê hiện gọi các hộ dân thôn Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, lên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (?). Câu hỏi đặt ra là Phòng TN-MT thị xã Đông Triều đã thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dựa vào hồ sơ nào, trong khi các hộ dân chưa hề ký vào biên bản kiểm đếm, bảng tính giá trị bồi thường? Hoặc nếu có ký thì cũng chưa đồng ý với phương án bồi thường và hỗ trợ đó, nội dung không đồng ý đã được ghi chi tiết tại các dự thảo. Dường như, TTPTQĐ thị xã Đông Triều chưa thực hiện đúng theo quy trình bồi thường, hỗ trợ GPMB. Hay nói cách khác là họ đang thực hiện “ngược” quy trình, có quyết định phê duyệt phương án trước rồi mới cho người dân ký phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (?).

Căn cứ theo hồ sơ tài liệu, ngày 31-12-2015, TTPTQĐ thị xã Đông Triều đã ban hành văn bản số 372/TTPTQĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp QL 18 tại xã Yên Thọ, phường Mạo Khê, xã Hoàng Quế, xã Bình Dương thị xã Đông Triều”. Theo đó, tổ thẩm định dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đã họp thẩm định phương án bồi thường của một số hộ dân có diện tích thu hồi đất thực hiện dự án. Căn cứ ý kiến kết luận của tổ thẩm định, TTPTQĐ đã hoàn thiện phương án chính thức. Tổng số phương án chính thức là 195, trong đó có 46 phương án thuộc địa bàn phường Mạo Khê.

Sau khi nhận công văn của TTPTQĐ, Phòng TN-MT thị xã Đông Triều đã xem xét phê duyệt quyết định bồi thường, hỗ trợ cho 21 hộ gia đình, cá nhân nằm trong ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án. Trong ngày 31-12-2015, tờ trình số 2530/TTr-TNMT của Phòng TN-MT thị xã Đông Triều về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT (tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều – Đợt 4) đã được gửi lên UBND thị xã Đông Triều.

Đáng nói, cũng ngay trong ngày 31-12-2015, UBND thị xã Đông Triều đã ban hành các quyết định thu hồi đất với 21 hộ gia đình, cá nhân theo tờ trình của Phòng TN-MT. Đồng thời ban hành quyết định 4015/QĐ-UBND ngày 31-12-2015 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT (tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều – đợt 4).

Như vậy chỉ trong một ngày 31-12-2015: TTPTQĐ gửi 195 hồ sơ và văn bản đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; cán bộ Phòng TN-MT thị xã nhận, kiểm tra và đối chiếu 195 hồ sơ, sau đó làm tờ trình về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 21 hộ dân; UBND thị xã Đông Triều kịp xem xét, thẩm duyệt và ban hành 21 quyết định thu hồi đất cũng như quyết định 4015/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ hdân bị thu hồi đất. Việc triển khai công việc quá khẩn trương của chính quyền địa phương khiến nhiều người dân cảm thấy hoài nghi về việc chế độ chính sách bồi thường có thể được điều chỉnh sau ngày 31-12-2015.

Sự hoài nghi này là có cơ sở bởi quyết định số 4234/2015/QĐ-UBND ban hành ngày 18-12-2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2016 (tức là sau ngày 31-12-2015 chỉ một ngày).

Theo quyết định 4234/2015/QĐ-UBND, đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc, công trình giao thông, công trình bưu chính viễn thông, công trình công nghiệp, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cây trồng, vật nuôi sẽ được điều chỉnh sát với giá thực tế tại thời điểm thu hồi đất.

Quyết định này cũng nêu rõ: Những trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo phương án bồi thường đã phê duyệt. Những trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường hoặc đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng trong quá trình kiểm đếm, tính toán còn thiếu về khối lượng tài sản thì áp dụng đơn giá bồi thường theo Điều 1 Quyết định này.

Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến các văn bản của TTPTQĐ, Phòng TN-MT và UBND thị xã Đông Triều đều được đối chiếu, kiểm tra, xem xét và phê duyệt chỉ trong một ngày 31-12-2015, trước thời điểm quyết định 4234/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ có một ngày (?).

Báo PL&XH sẽ thông tin tiếp vụ việc tới bạn đọc.

Nguyễn Tuấn

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành