Nhiều sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn

Kỳ 2: Bất cập trong việc giao dự toán ngân sách địa phương

20:58 ngày 03/03/2017

(PL&XH) - Phân bổ dự toán chậm, phân bổ không hết dự toán, chưa bố trí đủ vốn ngân sách cho địa phương theo tiến độ, phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án chưa đúng quy định, giao chi đầu tư đầu năm không có nguồn đảm bảo dẫn đến mất cân đối hơn 200 tỷ đồng…

Kỳ lạ với dự toán thu NSNN năm sau thấp hơn cả năm trước

Về những vấn đề trên, có thể thấy việc quản lý ngân sách tại tỉnh Lạng Sơn còn rất lúng túng và cẩu thả. Trong bài trước, báo điện tử PL&XH đã phản ánh cụ thể việc huy động  vốn sai quy định của tỉnh Lạng Sơn, dẫn đến việc nợ công tăng cao và phải trả tại thời điểm ngày 31 -12-2015 là 937.000 triệu đồng.

Cũng tại Kết luận Thanh tra của Bộ Công thương số 520/BTC-TTr ban hành ngày 13-1-2017 thì năm 2015, có 8 đơn vị phân bổ dự toán chậm, phân bổ không hết dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định. Điều này đã vi phạm Điều 50 của Luật Ngân sách.

Về dự toán đảm bảo thu ngân sách, cả HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn chưa thực hiện giao dự toán thu NSNN năm 2015 đối với khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Dẫn chứng theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 12-12-2014 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015, trong đó giao thu nội địa là 855.000 triệu đồng nhưng không giao thu đối với khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết và Quyết định giao dự toán thu NSNN còn chưa sát với thực tế. Năm 2013, UBND tỉnh giao dự toán 300.000 triệu đồng, thực tế thu 554.360 triệu đồng. Năm 2014 giao dự toán là 370.000 triệu đồng, thực tế thu 638.947 triệu đồng. Nhưng năm 2015, tỉnh Lạng Sơn lại chỉ giao thu ngân sách là 300.000 triệu đồng (chỉ bằng 47% so với thực hiện năm 2014) và thực tế thu năm 2015 là 566.384 triệu đồng. Như vậy việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn giao dự toán thu NSNN thấp hơn so với số thực hiện năm trước là chưa phù hợp với quy định bởi theo quy định thì dự toán thu nội địa mỗi năm là phải phấn đấu tăng từ 14-16% (không bao gồm thu từ dầu thô, tiền sử dụng đất). Vậy tỉnh Lạng Sơn chọn chỉ tiêu “an toàn” để hoàn thành nhiệm vụ của năm hay đang “cố tình” làm trái quy định để đạt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ?

nh
Hơn 60 tỷ đồng ngân sách đầu tư không hiệu quả tại trạm Kiểm soát liên hiệp Than MuộiPhân bổ đầu tư dự án dàn trải, nhiều dự án không đảm bảo tiến độ, kém hiệu quả

Gần đây nhất, như những gì báo chí đã phản ánh, việc trạm KSLH Than Muội (chốt chặn cuối cùng của hàng lậu) tại huyện Chi Lăng, UBND tỉnh đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng để rồi cho nằm “đắp chiếu”. UBND tỉnh vừa ra Quyết định đầu tư xây dựng trạm Than Muội, đến khi xây dựng xong và ngốn hết hơn 60 tỷ ngân sách thì cũng chính UBND tỉnh lại ra báo cáo 197/BC-UBND (ngày 22-7-2016) cho rằng đặt trạm KSLH ở đó là không phù hợp! Việc sử dụng ngân sách kiểu “cho vui” này của tỉnh Lạng Sơn đã và đang khiến người dân rất bất bình.

Điều này cũng đã được Thanh tra Bộ Tài chính khẳng định: “HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB dàn trải, không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án (có 8/32 dự án bố chí kế hoạch vốn chỉ đạt 20%  nhu cầu vốn trong năm, có 1 dự án bố chí được 1% nhu cầu vốn trong năm). UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách địa phương cho 5 dự án nhóm B quá 5 năm và 2 dự án nhóm C quá 3 năm. Điều đáng nói ở đây là 3 có hỗ trợ từ NSTW tỉnh Lạng Sơn cũng chưa bố trí đủ vốn ngân sách (NSTW đã hỗ trợ đủ vốn). Ba dự án bao gồm: Dự án mở rộng, nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội tỉnh; Dự án Đường Lương Năng -Trí Lễ - Hữu Lễ; Dự án BVĐK tỉnh.

HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn giao kế hoạch vốn năm 2015 cho 4 dự án được quyết định đầu tư sau ngày 31-10-2014 số tiền 27.850 triệu đồng là chưa đúng  với quy định tại Điều 4 của Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 của Bộ Tài chính “Đối với các dự án thực hiện đầu tư phải có quyết định đầu tư từ thời điểm  trước ngày 31-10 của năm trước năm kế hoạch”.

Cũng chính vì giao dự toán chi đầu tư XDCB năm 2015 chưa đúng quy định nên đã dẫn đến mất cân đối và không đảm bảo được nguồn chi. Theo như số liệu báo cáo của Sở Tài chính thì tổng số các khoản huy động cho đầu tư phát triển đến hạn phải trả năm 2015 là 233.000 triệu đồng, tại Quyết định 2126/QĐ-UBND ngày 12-12-2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015, nguồn vốn bố trí để trả nợ vay đến hạn là 75.000 triệu đồng. Nhưng thực tế, ngân sách tỉnh đã chi trả các khoản nợ vay là 233.000 triệu đồng. Nguồn vốn UBND tỉnh chưa bố trí đủ trong dự toán đầu năm để trả nợ các khoản huy động đến hạn trả là 158.000 triệu đồng, trong đó vay đáo nợ để trả KBNN đến hạn là 120.000 triệu đồng.

Việc UBND tỉnh Lạng Sơn giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn là thực hiện chưa đúng nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn.

Tuấn Anh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành