Nhiều sai phạm trong công tác Quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lạng Sơn

Kỳ 4: Thu, chi ngân sách “cẩu thả”

19:05 ngày 05/03/2017

(PL&XH) - Nhiều đơn vị thuê đất đã hết thời hạn ổn định 5 năm nhưng chưa điều chỉnh đơn giá thuế, điều chỉnh cấp quyền khai thác khoáng sản cho DN khi chưa xử lý hết nợ đọng. Ban hành kê khai giá tính thuế tài nguyên thấp hơn cả giá bán thực tế… Bên cạnh đó là các khoản chi ngân sách không đúng chế độ quy định với số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Thu ngân sách theo kiểu “thất thu”?

Cũng tại thời điểm thanh tra vào tháng 12-2016, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đơn giá thuế đất đã hết thời hạn ổn định 5 năm với tổng diện tích thuê là 214.932m2 (trong đó có 18/30 đơn vị phải điều chỉnh đơn giá thuế đất từ ngày 1-1-2016, với tổng diện tích 89.790m2) nhưng cơ quan thuế chưa điều chỉnh đơn giá thuế đất. Có 31 đơn vị thuê đất nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ thuê đất tại cơ quan thuế với tổng diện tích thuê theo kê khai là 236.231m2.
Việc UBND tỉnh điều chỉnh trữ lượng cấp quyền khai thác khoáng sản cho các DN so với ban đầu nhưng chưa xử lý phần nợ đọng, Cục Thuế đã thông báo dẫn đến vướng mắc trong tổng hợp báo nợ cấp quyền khai thác khoáng sản. Tại thời điểm 31-12-2015, nợ cấp quyền khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 86.153 triệu đồng, thời điểm 31-12-2016 là 107.396 triệu đồng (tổng số phải nộp 3 năm từ 2014-2016 là 155.546 triệu đồng). Với khoản thuế nợ đọng trên, tỉnh Lạng Sơn mới chỉ thu được và nộp vào NSNN 48.150 triệu đồng, chưa nộp là 107.396 triệu đồng), đây quả thật là con số rất lớn.

Toàn bộ nợ cấp quyền khai thác khoáng sản chưa được Cục Thuế tổng hợp vào báo cáo công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế năm 2015 (nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31-12-2015 trên địa bàn theo báo cáo của Cục Thuế là 69.868 triệu đồng). Một số DN có dư nợ cấp quyền khai thác khoáng sản lớn như: Cty TNHH khoáng sản Minh Long, Cty TNHH Phước Hậu, Cty CP Đầu tư khoáng sản - Than Đông Bắc, Cty CP Trường Sơn (trong đó, có 3/4 Cty nợ toàn bộ số tiền cấp quyền khai thác tương đương 100%, còn Cty Đông Bắc nợ 84%).

Đối với việc kê khai tính thuế tài nguyên đối với đá vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành mức giá thấp hơn giá bán thực tế trên địa bàn, điều này đã khiến nguồn thu bị giảm đáng kể, vi phạm vào Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2-10-2015. Qua đó, Cục Thế cho biết sẽ tổ chức rà soát việc kê khai của các DN và thực hiện thanh tra, kiểm tra để xử lý theo đúng quy định bởi số liệu đều do các DN tự kê khai chuyển lên.

nh
Việc tính toán chi tiêu ngân sách yếu kém dẫn đến các công trình đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí.Đến chi ngân sách một cách “vô tội vạ”?

Đối với vấn đề chi thường xuyên của ngân sách, UBND tỉnh Lạng Sơn tính chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh không đúng chế độ quy định số tiền 62.220 triệu đồng. Trong năm, UBND tỉnh đã quyết định chi hết nguồn dự phòng đã được bố trí (không có số dư chi chuyển nguồn). Trong đó chi theo đúng nhiệm vụ số tiền 3.442 triệu đồng, còn lại chi cho các nhiệm vụ khác không đúng với nhiệm vụ chi của dự phòng ngân sách là 62.220 triệu đồng.

Về vấn đề này, Sở Tài chính lý giải: “Do nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn lớn trong khi nguồn vốn thì có hạn vì vậy UBND tỉnh đã sử dụng dự phòng để bố trí cho các dự án đầu tư và trả nợ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2015”. Theo quy định tại Điều 9 của Luật Ngân sách năm 2002 thì khoản dự phòng chỉ dùng để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán.

Chi về việc đầu tư phát triển, liên quan đến việc phê duyệt dự án đầu tư, trong đó Thanh tra Bộ Tài chính đã đề cập đến ngay Trạm KSLH Than Muội. Thanh tra Bộ cho biết UBND tỉnh phê duyệt dự án không khả thi, không phát huy được hiệu quả của nguồn vốn, gây lãng phí vốn đầu tư. Thanh tra Bộ cũng nêu rõ, do việc khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng không phù hợp, Trạm Than Muội nằm bên trái QL 1 chiều từ Lạng Sơn về Hà Nội dẫn đến khi sử dụng không phát huy được hiệu quả.

Về vấn đề Trạm kiểm soát đặt “nhầm chỗ”, gây lãng phí, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại Công văn số 8447/VPCP-V.I ngày 6-10-2016 nói rõ “UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, khảo sát, đề xuất, xác định địa điểm di chuyển Trạm KSLH Dốc Quýt về khu Than Muội”. Bên cạnh đó là dự án BVĐK tỉnh mà báo điện tử PL&XH đã nêu trong bài trước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi cho các dự án không đúng với nhiệm vụ chi của nguồn vốn với số tiền 195.000 triệu đồng. UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều hành chi bổ sung ngoài dự toán đầu năm cho đầu tư xây dựng cơ bản không đúng quy định của Luật Ngân sách và không có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh số tiền 960.533 triệu đồng, lý giải về điều này, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Việc điều hành chi bổ sung ngoài dự toán UBND tỉnh đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh nhưng không ban hành văn bản và tại kỳ họp cuối năm, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND theo quy định”.

     (Còn nữa)

Tuấn Anh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành