Sai phạm “hệ thống” tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sai phạm có “hệ thống” tại Viện Hàn lâm KH và Công nghệ VN- Kỳ 1: Nhập nhèm và...nhập nhèm

13:56 ngày 16/03/2017

(PL&XH) - Mặc dù công tác quản lý tài chính, tài sản của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua, công tác giao dự toán thu chi tại Viện Hàn lâm đã để xảy ra nhiều thiếu sót. Cụ thể, Viện Hàn lâm chưa giao đầy đủ dự toán thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính đã quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm đã không giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo lập nguồn cải cách tiền lương năm 2014 là chưa chấp hành đúng quy định tại Thông tư số 199/2013/TT-BTC về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thì việc phê duyệt Dự án “Đầu tư thí điểm và phát triển hiện đại hóa Viện Địa chất – giai đoạn I” đã không phản ánh loại, cấp công trình là sai với quy định. Phê duyệt quy mô công trình Dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” chưa phù hợp với thực tiễn, phê duyệt điều chỉnh quy mô Dự án “Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng” khi chưa được thẩm định theo quy định, việc này đã làm trái với Nghị định của Chính phủ.

viện hàn lâm
Sau thanh tra, phát hiện nhiều "vấn đề" tại Viện Hàn lâm

Đáng ngạc nhiên, Viện Hàn lâm đã giao chủ đầu tư không có năng lực chuyên môn và không đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ngoài ra, Viện Hàn lâm đã để Viện Nghiên cứu hệ gen tự thực hiện công tác lập dự án khi không đủ tư cách pháp nhân rồi quyết định phê duyệt dự án đầu tư không có nội dung quy định về hình thức quản lý dự án.

Đối với công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu thầu, Viện Hàn lâm đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi không nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn thanh toán cho nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Phân chia các gói thầu không hợp lý (tự ý chia nhỏ gói thầu hoặc gộp vào một gói thầu). Trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đã để chủ đầu tư Dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật Nhiệt đới” chậm trình hồ sơ quyết toán dự án là vi phạm quy định.

Cơ quan chủ quản còn có khuyết điểm thì đương nhiên các đơn vị trực thuộc cũng sẽ không “ngoại lệ”.

Đối với các đơn vị trực thuộc lập, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hàng năm chậm, dẫn đến nhiều khoản chi không đúng quy định, vi phạm vào Nghị định của Chính phủ. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng với quy định về chi trả thu nhập tăng thêm, nội dung chi khen thưởng vào quỹ lương…

Đáng chú ý ở đây, khi thu các khoản phí, lệ phí, học phí phát sinh tại đơn vị đã không nộp kho bạc Nhà nước theo quy định. Đây là vấn đề nghiêm trọng, có dấu hiệu của việc tham ô. Về vấn đề này phía Viện Hàn lâm cũng cần phải làm rõ số tiền thu được là bao nhiêu, sử dụng vào việc gì, tại sao không nộp vào Kho bạc của Nhà nước theo quy định?

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc đã không thực hiện phân bổ phần chênh lệch thu – chi từ hoạt động thường xuyên theo quy định. Chưa để lại 40% từ chênh lệch thu – chi hoạt động sản xuất kinh doanh và thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Trích lập các quỹ chưa đúng quy định và quy chế chi tiêu nội bộ như trích thiếu quỹ phát triển sự nghiệp và quỹ dự phòng ổn định thu nhập, trích vượt quỹ phúc lợi…Tiếp đến, các đơn vị trực thuộc đã không đề nghị Viện Hàn lâm ghi thu – chi qua ngân sách Nhà nước, việc này đã vi phạm vào Thông tư số 108/2008/TT_BTC của Bộ Tài chính quy định. Trong đó, các đơn vị đã thanh toán một số khoản chi chưa đúng với quy định như tiền thuê khoán chuyên môn, tiền thuế, bảo hiểm xã hội, tiền làm thêm giờ…

Công tác mua sắm vật tư, hóa chất cho các đề tài còn nhiều thiếu sót về lựa chọn đơn vị cung cấp, chưa theo dõi các vật tư, hóa chất trên sổ sách kế toán. Thực hiện đối chiếu số dư dự toán với Kho bạc Nhà nước còn chậm so với quy định, không theo dõi công nợ chi tiết tới từng đối tượng và cuối năm không đối chiếu công nợ.

Chưa lập báo cáo tài chính hàng quý theo quy định và cuối năm không lập báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo quy định. Hồ sơ công khai tài chính còn rất nhập nhằng, chưa đầy đủ theo quy định.

 

(Còn nữa)

Tuấn Anh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành