Sai phạm có “hệ thống” tại Viện Hàn lâm KH và Công nghệ VN

Sai phạm có “hệ thống” tại Viện Hàn lâm KH và Công nghệ VN- Kỳ 2: Các dự án “có vấn đề”

14:03 ngày 16/03/2017

(PL&XH) - Bên cạnh việc không nộp tiền vào Ngân sách, phê duyệt dự án cẩu thả thì tại các dự án xây dựng cơ bản đã làm tăng chi phí xây dựng, quản lý lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, việc mua sắm tài sản và thanh lý tài sản cũng làm trái với quy định của Nhà nước…

Sờ đâu sai đấy

Đối với dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật Nhiệt đới” ngoài việc chậm trình hồ sơ quyết toán dự án mà báo điện tử PL&XH đã đề cập tới trong bài trước thì việc phê duyệt tổng mức đầu tư thực hiện dự án này còn nhiều sai sót trong việc áp dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Việc này đã dẫn đến làm tăng chí phí xây dựng lên đến 732,269 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 13,182 triệu đồng, chi phí tư vấn dám sát 20,810 triệu đồng và chi phí khác tăng 4,178 triệu đồng. Đây là một con số gia tăng đáng kể đối với một Viện trực thuộc.

Riêng Viện nghiên cứu hệ gen đã tự ý thực hiện tư vấn lập dự án, không thực hiện đúng nhiệm vụ được quy định. Có lẽ phía Viện này thấy mình không có dự án nào nên dù không đúng nhiệm vụ vẫn phải làm dự án? Đây là những sai phạm điển hình trong công tác lập dự án đầu tư.

Công tác tư vấn, thẩm tra thiết kế, dự toán cũng mắc nhiều sai phạm. Tại dự án của Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, quy mô công trình của bước kỹ thuật thi công không đúng với quy mô dự án được phê duyệt, chưa đảm bảo đúng quy định, vi phạm vào Điều 52 của Luật Xây dựng 2003.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán còn có trường hợp năng lực hạn chế, hồ sơ thiết kế còn nhiều sai sót đã được đơn vị thẩm tra phát hiện là các dự án thuộc Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng.

Đấy là một số sai phạm mà đơn vị thẩm tra phát hiện ra, còn một số sai phạm đơn vị thẩm tra không phát hiện dẫn đến chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán giá gói thầu chưa chính xác. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đã phát hiện vào giảm trừ giá trị nghiệm thu, thanh toán.

Nhà thầu tư vấn thực hiện giám sát còn chưa thường xuyên đối với dự án tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới. Đối với dự án tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Viện công nghệ Vũ trụ đã không lập quy trình bảo trì công trình theo quy định. Riêng Dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” đã xác định chi phí thiết kế lập dự toán sai và phải giảm trừ là 20,14 triệu đồng.

Công tác tư vấn giám sát thì mắc nhiều thiếu sót rất cơ bản, đơn vị tư vấn giám sát cung cấp không đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ giám sát công trình, gây khó khăn cho công tác thanh tra của Thanh tra Chính Phủ tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới. Tại sự án này, các bên liên quan nghiệm thu khối lượng cho thấy một số công tác chưa đúng với thực tế thi công. Một số hạng mục có điều chỉnh giữa thi công và thiết kế nhưng chưa tham mưu cho chủ đầu tư thực hiện các phê duyệt để điều chỉnh cho kịp thời.

Đặc biệt là Viện Nghiên cứu hệ gen không được đăng ký hoạt động tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nhưng đã tự ý thực hiện công tác tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị.

Những vấn đề trên cho thấy, công tác quản lý các dự án còn nhiều yếu kém. Vấn đề này có thể thấy rõ vì các thành viên tham gia Ban quản lý dự án (trừ Trung tâm Phát triển công nghệ cao) là cán bộ của đơn vị kiêm nhiệm, chưa có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, là nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án để xảy ra nhiều sai sót.

“Vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

Trong công tác lựa chọn nhà thầu thì Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Viện Địa chất chưa thực hiện đúng quy định lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án. Đối với Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Địa chất, Viện Nghiên cứu hệ gen đã không lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước khi lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án.

Điều đáng nói ở đây là các dự án trên đều lựa chọn đơn vị tư vấn thuộc Viện Hàn lâm đúng theo kiểu “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, không đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu và điều này đã vi phạm nghiêm trọng vào Luật Đấu thầu.

Minh chứng cho vấn đề này, theo Thanh tra Chính Phủ thì Viện nghiên cứu hệ gen đã ký hợp đồng giao khoán số 55/14/HĐ-NCHG ngày 26/5/2014 với Tổ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu với chi phí tính vượt định mức số tiền 13 triệu đồng.

Đối với dự án tại Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung, hồ sơ dự thầu của Nhà thầu chưa đáp ứng đủ các điều kiện của Hồ sơ mời thầu nhưng vẫn chấm trúng thầu, điều này đã vi phạm quy định vào luật đấu thầu 2005. Viện Khoa học vật liệu ứng dụng đã không có thông báo mời thầu được đăng tải trên báo đấu thầu (theo quy định là 3 kỳ liên tiếp) và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng vào Luật Đấu thầu và không tránh khỏi sự hoài nghi của dư luận khi có dấu hiệu thông thầu tại Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.

Bên cạnh đó tại Viện Sinh học Tây Nguyên, thời gian tổ chức đấu thầu một số gói thầu chậm so với kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, không thực hiện lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, không có biên bản chấm thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu trước khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Báo điện tử PL&X sẽ tiếp tục phản ánh đến số tiền phải giảm trừ trong công tác thi công xây lắp tại các dự án trên trong bài tiếp theo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Còn nữa…)

 

Tuấn Anh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành