Phản hồi bài viết “Người khuyết tật mất đất: Di sản của liệt sỹ “biến” thành của người khác”

Thu hồi các sổ đỏ cấp sai quy định

19:14 ngày 22/10/2016

(PL&XH) - UBND thị xã Đông Triều thông báo 03 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho bà Nguyễn Thị Báu (mẹ ông Khương), ông Nguyễn Văn Khương và ông Nguyễn Văn Hùng (em trai ông Khương) tại khu Xuân Viên, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, được cấp không đúng quy định của pháp luật, không đúng nguồn gốc sử dụng đất, không đúng diện tích đất ở và thuộc trường hợp phải thu hồi GCNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Trước những phản ánh của báo PL&XH về việc di sản của liệt sỹ Nguyễn Văn Hằng và của cụ Nguyễn Văn Láu (cùng vợ là Nguyễn Thị Hộ - Bà mẹ Việt Nam anh hùng) bị mẹ con bà Nguyễn Thị Báu hợp thức hóa làm GCNQSDĐ, UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo Thanh tra thị xã thẩm tra 3 GCNQSDĐ đã cấp. 

Ngày 15-9-2016, Thanh tra thị xã đã có báo cáo số 37/BC-TTr về kết quả thẩm tra 03 GCNQSDĐ nói trên. Theo đó, thửa đất đã cấp GCNQSDĐ số H01962 ngày 28-7-2005 cho bà Nguyễn Thị Báu có nguồn gốc đất từ thửa đất của cụ Láu và cụ Hộ sử dụng. Sau đó liệt sỹ Nguyễn Văn Hằng và vợ là Hoàng Thị Lạc cùng các con sử dụng. 

Thông báo số 295/TB-UBND ngày 3-10-20016 của UBND thị xã Đông Triều xác nhận GCNQSDĐ đã cấp cho mẹ con bà Báu là không đúng quy định của pháp luật, không đúng nguồn gốc sử dụng đất, không đúng diện tích đất ở và thuộc trường hợp phải thu hồi GCNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai 2013.     Ảnh: Nguyễn Tuấn

 

Thửa đất đã cấp GCNQSDĐ số H01895 ngày 22-6-2005 cho ông Nguyễn Văn Khương và GCNQDSĐ số H01982 ngày 28-7-2005 cho ông Nguyễn Văn Hùng có nguồn gốc là thửa đất do cụ Láu và cụ Hộ sử dụng. Khi Nhà nước triển khai cấp GCNQSDĐ năm 2003 – 2004, gia đình bà Báu đã kết hợp việc chuyển quyền sử dụng đất gắn với việc đăng ký cấp GCNQSDĐ. Hồ sơ kê khai cấp GCNQSDĐ nêu việc thực hiện việc chuyển quyền năm 1986 và 1996 là không đúng. Ngoài ra, năm sinh của ông Khương, ông Hùng đã kê khai trong hồ sơ cũng không đúng với thực tế.

Như vậy, nguồn gốc đất đã kê khai tại hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ của mẹ con bà Báu là không đúng theo quy định tại Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30-11-2001 của Tổng cục Địa chính.

Mặt khác, thời điểm đó ba mẹ con bà Báu đang ở cùng 1 hộ gia đình, trên cùng 1 vị trí đất có nhà ở nhưng lại kê khai xin cấp GCNQSDĐ ở tại 3 vị trí với 3 lần hạn mức (mỗi thửa 300m2 đất ở) là không đúng quy định tại Quyết định số 2515/2000/QĐ-UBND ngày 2-10-2000 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra thị xã và tờ trình số 1977/TTr-TNMT ngày 27-9-2016 của Phòng TNMT thị xã Đông Triều, UBND Thị xã Đông Triều đã có thông báo số 295/TB-UBND ngày 3-10-20016 về việc 3 GCNQSDĐ đã cấp cho 3 hộ gia đình, cá nhân tại phường Xuân Sơn là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật. 

Thông báo số 295/TB-UBND nêu: 03 GCNQSDĐ này đã cấp không đúng quy định của pháp luật, không đúng nguồn gốc sử dụng đất, không đúng diện tích đất ở, thuộc trường hợp thu hồi GCNQSDĐ đã cấp theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi Thông báo cho bà Nguyễn Thị Báu, ông Nguyễn Văn Khương, ông Nguyễn Văn Hùng mà không có đơn khiếu nại thì UBND thị xã Đông Triều ra Quyết định thu hồi và thực hiện các nội dung tiếp theo theo quy định.

Riêng GCNQSDĐ của bà Báu, năm 2013, bà Báu đã cho tặng con trai là ông Nguyễn Văn Khương. Ông Khương đã được cấp GCNQSDĐ số HC03105 ngày 23-10-2013 (nhận tặng cho quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Báu – thửa đất bà Báu đã được cấp GCNQSDĐ số H01962 ngày 28-7-2005). Trường hợp này đã được Thanh tra thị xã kiến nghị Phòng TN&MT nghiên cứu, xem xét và tham mưu UBND thị xã để giải quyết.

Như vậy, 3 GCNQSDĐ đã cấp cho mẹ con bà Báu được xác định là cấp không đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã Đông Triều hiện đang thực hiện trình tự để thu hồi các GCNQSDĐ cấp sai.

 

 

Nguyễn Tuấn / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành