Thừa phát lại làm những công việc gì?

08:40 ngày 22/09/2016

Công việc Thừa phát lại được làm:
1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.
2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.
4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành