• khong thi hanh an tu hinh doi voi phu nu dang mang thai
    Pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, trong đó Việt Nam là quốc gia thành viên, quy định rõ:“Không được phép tuyên án tử hình với người phạm tội dưới 18 tuổi và không được thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang mang thai.”
  • khong ai co the bi tuoc mang song mot cach tuy tien
    Khoản 1, điều 6 - Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có Việt Nam đã khẳng định: Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện.
  • khong ai bi yeu cau phai lao dong bat buoc
    Khoản 3.a, điều 8 - Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó Việt Nam là quốc gia thành viên, khẳng định: Không ai bị yêu cầu phải lao động bắt buộc hoặc cưỡng bức.
|< < 1 2 3 4 5 > >|