Bị cáo được thẩm vấn chính những nhân chứng buộc tội mình

Cập nhật: 16:36 | 17/07/2017
(PL&XH) - Nhiều bị cáo (những người đã bị toà đưa ra xét xử) không biết một điều rằng, họ có quyền thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn chính các nhân chứng đứng ra buộc tội họ. Quyền lợi chính đáng của bị cáo, cũng vì thế cũng ít nhiều ảnh hưởng mà họ không hề biết.

Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự là một vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới việc quá trình tiến hành tố tụng. Trước kia bị can, bị cáo mặc nhiên bị coi là có tội, nên quyền của họ bị thu hẹp rất nhiều. Nhưng với những quy định pháp luật mới thì đã có những sửa đổi cụ thể, rõ ràng theo hướng mở rộng quyền của bị cáo giúp đảm bảo tính công bằng trong việc thực thi pháp luật. 

 

choitoi-8eed1

Bị cáo là người đã bị toà án đưa ra xét xử

Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án đưa ra xét xử. Theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị: "Người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng minh theo pháp luật".

Theo Khoản 3 Điều 14 của Công ước Quốc tế:

Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu sau đây:

a) Được thông báo không chậm trễ và chi tiết bằng một ngôn ngữ mà người đó hiểu về bản chất và lý do buộc tội mình;

b) Có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn;

c) Được xét xử mà không bị trì hoãn một cách vô lý;

d) Được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của mình; được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ giúp pháp lý; và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định trong trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện trả;

e) Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn những nhân chứng buộc tội mình, và được mời người làm chứng gỡ tội cho mình tới phiên toà và thẩm vấn họ tại toà với những điều kiện tương tự như đối với những người làm chứng buộc tội mình;

f) Được có phiên dịch miễn phí nếu không hiểu hoặc không nói được ngôn ngữ sử dụng trong phiên toà;

g) Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận là mình có tội.

Đối với trẻ thành niên, theo Công ước Quốc tế: "Tố tụng áp dụng đối với những người chưa thành niên phải xem xét tới độ tuổi của họ và mục đích thúc đẩy sự phục hồi nhân cách của họ".

Q.K / PLXH