Các trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX đến 24 tháng

Cập nhật: 10:53 | 17/11/2016
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, ở một số trường hợp vi phạm, GPLX của bạn bị tước quyền từ 22 đến 24 tháng.

Đối với người điều khiển xe ô tô

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hơp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến.

18.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép láỉ xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đối với người điều khiển xe gắn máy, xe mô tô

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến.

4.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Lái máy kéo, chứng chỉ bồ dưỡng...

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chi bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ);.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe, chứng chi bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ) đổi với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Lê Huy / PLO