Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, tư pháp

Cập nhật: 13:01 | 15/09/2017
(PL&XH)- Bạn Trần Văn Hiểu có thư gửi báo PL&XH để được tư vấn về các quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra, tư pháp...

Hỏi: Tôi quan tâm và không biết pháp luật quy định như thế nào về công khai minh, minh bạch trong hoạt động thanh tra, tư pháp…

Trần Văn Hiểu, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau: Theo Điều 27 (Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước) Luật Phòng, chống tham nhũng quy định:

  1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải được tiến hành công khai theo quy định của pháp luật.
  2. Văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
  3. a) Kết luận thanh tra;
  4. b) Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo;
  5. c) Báo cáo kiểm toán.

Tại Điều 29 (Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp) Luật này, việc thụ lý, điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án phải được công khai theo quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Hoa Đỗ / PL&XH