Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Cập nhật: 10:37 | 13/07/2017
(PL&XH)- Trong thư gửi báo PL&XH, bạn đọc Nguyễn Nhật Nam băn khoăn về các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân...

Hỏi: Xin quý báo cho biết, các quy định của pháp luật về việc công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân?

Nguyễn Nhật Nam, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

Trả lời: Về câu hỏi của bạn Nguyễn Nhật Nam, báo PL&XH xin giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng thì việc công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân như sau:

  1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.
  2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 1 Điều này phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
  3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
  4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai các nội dung sau đây: Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này; Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết toán công trình; Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, nhân đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 

Hoa Đỗ / PL&XH