Cử tri bày tỏ bức xúc về bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, tham nhũng

Cập nhật: 19:33 | 11/10/2017
Cử tri và Nhân dân rất bức xúc về tình trạng lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương.

Chiều 11-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 15. Phiên làm việc đầu tiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Đồng thời, xem xét kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017.

Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp được 2306 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Còn theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, thông qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận 2.868 kiến nghị cử tri. Sau khi phân loại các kiến nghị trùng nội dung, các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, có 2.458 kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

cu tri bay to buc xuc ve bo nhiem can bo sai quy trinh tham nhung
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

Các báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi và ghi nhận việc Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền các cấp đã nghiêm túc xem xét, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết, trả lời những kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp thứ hai, thứ ba của Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Quốc hội đã quan tâm đến công tác xây dựng luật, nâng cao chất lượng giám sát; tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; các cơ quan Đảng và Nhà nước đã quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem xét và xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng, giữ vững kỷ cương, pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân. Chính phủ, các bộ, ngành đã rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các chính sách, pháp luật, giảm “nợ, đọng” văn bản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, triển khai mạnh mẽ, đồng bộ việc đánh giá chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân vẫn lo lắng về nợ công cao, việc cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; nhiều dự án đầu tư kém hiệu quả gây thất thoát lớn; công tác cán bộ còn nhiều bất cập. Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; dịch sốt xuất huyết, tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp... “Cử tri và Nhân dân rất bức xúc về tình trạng lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương”, Dự thảo báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri nêu.

Cử tri và Nhân dân cũng đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện “suy thoái”, có hành vi tham nhũng, lãng phí, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác...

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao các báo cáo, đã thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến Quốc hội. Phó Chủ tịch cũng nêu vấn đề, nhiều vấn đề của cử tri đã được giải quyết nhưng tại sao vẫn bị chuyển đi chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền, như vậy việc giải trình, cung cấp thông tin cho cử tri đã rõ ràng, đầy đủ chưa? Công tác giải quyết kiến nghị tuy đã được quan tâm, nhưng vẫn còn đến 570 kiến nghị chưa được giải quyết? Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đề nghị các cơ quan khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri phải sớm nghiên cứu xử lý, có lộ trình giải quyết cụ thể. Đồng thời, đề cao vai trò thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, nên có phần đánh giá tổng quát để so sánh kết quả xử lý, giải quyết kiến nghị của Nhân dân năm nay so với năm trước có gì chuyển biến, mức độ kiến nghị có điểm gì cần tập trung giải quyết. Đồng quan điểm, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị đánh giá có bao nhiêu kiến nghị đã được giải quyết và cử tri đã hài lòng, bao nhiêu kiến nghị chưa được giải quyết, vì sao chưa?

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung các báo cáo được trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản tán thành với 6 nhóm kiến nghị bởi đây đều là các vấn đề lớn của xã hội, được Nhân dân và cử tri quan tâm.

Phương Thảo