Hà Nội: Miễn học phí giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn

09:07 ngày 16/07/2017

(PL&XH) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6542/VP-KGVX đề nghị sở, ngành liên quan báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

img-209701-1497423182209

Ảnh minh họa

UBND thành phố nhận được Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018. Trong đó, đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung. Cụ thể, về mức học phí: Căn cứ nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về mức thu học phí, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các sở, ban ngành và cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học 2017-2018 như đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-CP ngày 9/6/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017, để đảm bảo mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ đã thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018. Do đó, các địa phương thực hiện chính sách miễn thu học phí đối với đối tượng này từ ngày 1/1/2018.

Thời điểm thu học phí, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

Liên quan đến cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí: Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm. Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến thống nhất của HĐND thành phố về mức thu học phí năm học 2017-2018, tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND thành phố trước ngày 20/7/2017.

T.Quang

  • Từ khóa:

0 °C

Giá vàng 9999

  • Mua 36,560
  • Bán 36,620
Cập nhập lúc: 05:39 28/07/2016
tỷ giá
ngoại tệ
lịch truyền
hình
lịch phim
chiếu rạp
kết quả
xổ số
kết quả
bóng đá
điểm đặt
atm
nhận tin nhúng tin gửi bài