Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp: Tăng trường mầm non, giảm trường phổ thông

08:30 ngày 15/07/2017

(PL&XH) - Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước là một trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2016 - 2017. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong năm 2017 tăng nhẹ về số lượng so với năm 2016 (tăng 0,6%), trong đó, chủ yếu tập trung vào giáo dục mầm non, tăng 2,3% so với năm 2016.

Số lượng trường PTDTNT cũng tăng. Năm học 2016-2017, toàn quốc có 314 trường PTDTNT ở 50 tỉnh/TP trực thuộc Trung ương với trên 92.000 học sinh (tăng trên 1.500 so với năm học 2015-2016; tăng 6 trường, 2.946 học sinh so với năm học 2015-2016.

Trong khi đó, số trường tiểu học, THCS và THPT tiếp tục giảm. So với năm học 2015-2016, cấp tiểu học giảm 202 trường, THCS giảm 107 trường, THPT giảm 8 trường.

Năm học 2016 - 2017, có 706 trung tâm GDTX, giảm 27 trung tâm do các địa phương quy hoạch, sáp nhập lại các trung tâm cấp huyện theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV; có 11.075 trung tâm học tập cộng đồng, tăng 18 trung tâm (đạt tỷ lệ 99,49% số xã phường có TTHTCĐ); có 2.191 trung tâm ngoại ngữ, tin học; 10 trường bổ túc văn hóa.

Theo Bộ GD&ĐT, việc thực hiện rà soát, sáp nhập, tổ chức sắp xếp lại hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục kỹ thuật tổng hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động giáo dục.

1
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học qua, khối trường mầm non tăng về số lượng trong tổng thể quy hoạch mạng lưới trường lớp cả nước. Ảnh: B.C

 Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, sắp xếp lại các trường tiểu học, THCS có quy mô nhỏ của tỉnh theo hướng sáp nhập, thành lập trường liên cấp, liên xã phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục; một số địa phương đã tham mưu với UBND tỉnh quy hoạch lại và xây dựng mới các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Năm học vừa qua, trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục quốc dân, thực trạng của các cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên. Đồng thời, đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng bộ chuẩn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, TP.

Các địa phương đã chủ động thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, quan tâm phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non, khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở các khu đông dân cư, khu công nghiệp; thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Mạng lưới cơ sở đào tạo ổn định, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tính đến tháng 6-2017, các cơ sở đào tạo (do Bộ quản lý) có 235 trường ĐH, học viện, 32 trường CĐ sư phạm và 02 trường trung cấp sư phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có những khó khăn đối với công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp như: Thiếu quy hoạch tổng thể về phát triển gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; một số địa phương khó khăn về quỹ đất; có sự dịch chuyển dân số cơ học từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất. không khảo sát kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi thực hiện việc sáp nhập dẫn đến nhiều bất cập trong việc dạy và học.

Hạn chế về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao; nhận thức việc huy động nguồn lực còn chưa đầy đủ, xem huy động sự đóng góp của xã hội chỉ là biện pháp trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp…

Vì thế công tác muốn làm tốt công tác quy hoạch thì cần làm tốt công tác dự báo về phát triển giáo dục, đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các điều kiện hỗ trợ như: Nơi ăn, ở và các điều kiện sinh hoạt của học sinh vùng có hoàn cảnh đặc biệt.

Phan Thủy / PL&XH

  • Từ khóa:

0 °C

Giá vàng 9999

  • Mua 36,560
  • Bán 36,620
Cập nhập lúc: 05:39 28/07/2016
tỷ giá
ngoại tệ
lịch truyền
hình
lịch phim
chiếu rạp
kết quả
xổ số
kết quả
bóng đá
điểm đặt
atm
nhận tin nhúng tin gửi bài