1300 xe bị đình chỉ khai thác tuyến và thu hồi phù hiệu trong 2 tháng đầu 2017

19:43 ngày 18/03/2017

(PL&XH) - Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã công bố số lượng nhưng xe vi phạm theo quy định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải trong 2 tháng đầu năm 2017.

upload_00003008

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2017, các sở giao thông bận tải (GTVT) đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng với 1.327 xe; từ chối cấp phù hiệu là 572 xe.

Trong đó, 10 địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN gồm: Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Bình Định, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Trong tháng 2/2017, cả nước có tổng số 65.414 lần vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,086 lần/1.000km, tăng 8,9% so với tháng 01/2017 và giảm 85,1% so với cùng kỳ năm 2016...

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định; tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu.

Đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ GSHT không thực hiện sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

CK / PLXH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành