Hà Nội: Đưa bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố niêm yết tại Phố Sách

10:46 ngày 16/07/2017

(PL&XH) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký Văn bản số 3439/UBND-KGVX chỉ đạo về những đề xuất liên quan đến Phố Sách Hà Nội.

96_duong-sach-Ha-Noi-7-1493614634_680x0

UBND Thành phố nhận được tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Phố Sách Hà Nội, Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 08/6/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo kết quả sau 01 tháng hoạt động của Phố Sách Hà Nội, Tờ trình Liên ngành số 81/TTrLN-UBNDQHK-STTTT ngày 21/6/2017 của Liên ngành: Sở Thông tin và Truyền thông - UBND quận Hoàn Kiếm về việc xin bổ sung một số nội dung và hạng mục đầu tư tại Phố Sách Hà Nội. Về việc này, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 15/12/2016.

Về đề xuất đưa bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố niêm yết tại Phố Sách, UBND TP đồng ý đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm; giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện.

Ngoài ra, UBND TP đồng ý đề xuất của Liên ngành tại Tờ trình Liên ngành số 81/TTrLN- UBNDQHK-STTTT ngày 21/6/2017 về đề xuất bổ sung ô che nắng, lắp đặt hệ thống mái che và bổ sung ghế ngồi đọc, bổ sung 01 không gian giới thiệu sản phẩm công nghệ mới... để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức văn hóa và dịch vụ tại Phố Sách Hà Nội; giao Liên ngành lấy ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng trước khi thực hiện, đảm bảo phù hợp cảnh quan, quy hoạch xây dựng và kiến trúc chung của Phố Sách Hà Nội.

Về khu vực tưởng niệm những chiến sỹ và nhân dân đã hy sinh trong ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, thống nhất đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 28/7/2017.

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành