Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc bàn giao công trình thủy lợi trước 30/6

14:53 ngày 19/05/2017

(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2376/UBND-KH&ĐT yêu cầu sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố đối với lĩnh vực thủy lợi.

1_22199
Ảnh minh họa

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức bàn giao các công trình thủy lợi theo danh mục tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố để thực hiện việc đầu tư và quản lý sau đầu tư theo quy định hiện hành. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố, UBND quận, huyện thị xã thống nhất thực hiện theo trình tự, thủ tục tiếp nhận và bàn giao các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định. Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện, định kỳ hằng tháng báo cáo UBND thành phố (Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2017).

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan, tổ chức kinh tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định. 

UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn, chỉ đạo UBND các xã tổ chức bàn giao nguyên trạng công trình thủy lợi và thiết lập hồ sơ bàn giao theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành