Hà Nội dẫn đầu cả nước trong công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật: 07:25 | 12/08/2017
(PL&XH) - Ngày 10-8, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua khen thưởng (TĐKT); triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP.

Người lao động trực tiếp chiếm 90% số lượng cá nhân được khen thưởng

Báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Luật TĐKT trên địa bàn TP Hà Nội, đồng chí Phùng Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT TP, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban TĐKT TP Hà Nội cho biết: Sau 13 năm thực hiện Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành, thông qua việc vận dụng sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới, công tác TĐKT của TP đã đạt được nhiều kết quả, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả; công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng.

Nhìn chung trong những năm qua, tỷ lệ khen thưởng cá nhân là người lao động trực tiếp (từ cấp trưởng phòng thuộc các Sở, ban, ngành và tương đương trở xuống) trên địa bàn TP ngày càng tăng. Đến năm 2016, tỷ lệ người lao động trực tiếp chiếm 90% số lượng cá nhân được khen thưởng.

“Đã có cá nhân là nông dân, người dân lao động trực tiếp-không làm việc trong các cơ quan, DN trên địa bàn được đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước. Trong 7 năm qua có 25 trường hợp, chiếm tỷ lệ 0,6% trong tổng số trường hợp được khen thưởng cấp Nhà nước toàn TP. Trong nhiều năm liền Hà Nội được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước”, đồng chí Phùng Minh Sơn nhấn mạnh.

Thực hiện Chỉ thị, NQ của Trung ương và Luật TĐKT, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 7 Chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo về công tác TĐKT. Đồng thời, đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật TĐKT Hội đồng phổ biến pháp luật của TP. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Hà Nội tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật và Nghị định tới các tầng lớp nhân dân thông qua việc ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt….

Hàng năm, từ TP đến các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho cán bộ làm công tác này tại các đơn vị. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt kịp thời và thường xuyên Luật TĐKT của TP và các cấp, các ngành đã có tác động tích cực đến nâng cao nhận thức đối với cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị và cán bộ về công tác TĐKT trên địa bàn TP.

Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền là đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin, truyền thông của TP và các cấp, các ngành, các chương trình giao lưu, tọa đàm. Lấy gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt làm trọng tâm để tuyên truyền. Qua đó tạo sức lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân về TĐKT.
Bên cạnh đó, TP đã ban hành và sửa đổi kịp thời các văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT đảm bảo đúng quy định và phù hợp với đặc thù của TP. HĐND, UBND và Hội đồng TĐKT TP đã ban hành 21 văn bản QPPL cùng các văn chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác TĐKT.

Tham luận về thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT trên địa bàn TP, đồng chí Tống Thị Thanh Nam, Phó GĐ Sở Tư pháp Hà Nội cho biết: Trong quá trình phối hợp xây dựng các văn bản QPPL của TP, Sở Tư pháp đã chủ động trao đổi, hướng dẫn đảm bảo đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, từ xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động của văn bản, thẩm định văn bản…

Kết quả là các văn bản quy định về TĐKT do TP ban hành đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật TĐKT do TP ban hành; các văn bản quy định về công tác TĐKT của TP được đánh giá cao về tính thực tiễn, khả thi.

Chỉ ra những bất cập, hạn chế, đồng chí Tống Thị Thanh Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật TĐKT: Cần quy định trách nhiệm rõ hơn đối với các cơ quan trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về TĐKT; quy định lại các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo hướng không bị chồng chéo, tránh bị hình thức. Đảm bảo phát huy được đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Nghiên cứu định lượng rõ các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đảm bảo khi kê khai thành tích các tập thể, cá nhân có thể thực hiện được và khi cơ quan chuyên môn căn cứ có thể xét duyệt được; quy định về hồ sơ, thủ tục theo hướng mở. Luật chỉ nên quy định cụ thể đối với khen thưởng cấp Nhà nước…

image_gallery
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Hà Nội đạt được trong công tác TĐKT. Ảnh: T.A

 

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Luật TĐKT

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, việc thực hiện Luật TĐKT của Hà Nội trong 13 năm qua đã có nhiểu đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả đáng nghi nhận; đồng chí đánh giá cao những ý kiến, phong trào được triển khai-đặc biệt chú ý tiếp nhận, ghi nhận kiến nghị của Ban TĐKT và Hội đồng TĐKT TP để trình Quốc hội sửa đổi, ban hành Luật TĐKT bổ sung.

Nhấn mạnh kết quả nổi bật mà TP Hà Nội đạt được như thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật và văn bản liên quan, có việc làm sáng tạo, khi thực hiện Luật bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm, phát động phong trào thi đua thiết thực tới từng đối tượng góp phần khích lệ ý chí, tinh thần thi đua trong toàn TP, đồng chí nêu rõ: Quá trình thực hiện tổ chức phong trào có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp tình hình thủ đô, nhiều danh hiệu công dân ưu tú… là danh hiệu riêng của Hà Nội, có sức lan tỏa tới cả nước; tổ chức phát hiện, thi viết về người tốt việc tốt… là động lực gợi mở hướng đi mới.

Phó Chủ tịch nước cũng chỉ ra những bất cập hạn chế và đánh giá cao Hà Nội đã có kế hoạch riêng để khắc phục. Đồng thời đề nghị thời gian tới, TP quan tâm thêm các nội dung như: Sớm hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả 13 năm gửi về Trung ương; không ngừng kiến nghị chủ động sáng tạo tìm kiếm giải phảo đổi mới để nâng cao công tác TĐKT sát với thực tế, không theo hình thức, thành tích. Đẩy mạnh thi đua yêu nước qua các phong trào tạo sự đồng tâm hiệp lực của các cấp ngành.

Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của thi đua yêu nước, người tốt việc tốt cùng với các phong trào thi đua khác của TP… Khen thưởng đúng người, đúng thành tích để công tác khen thưởng tiếp tục động viên.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp thu các ý kiến của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của TP; những bất cập, hạn chế trong quy định của Luật TĐKT và các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT của TP Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành của TP, vị trí, vai trò công tác TĐKT càng được khẳng định rõ nét. Phong trào thi đua cần được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải kịp thời và có tác dụng lan tỏa, tạo cho phong trào có thêm nhiều động lực phát triển.

Để phong trào thi đua, công tác khen thưởng của TP trong thời gian tới tiếp tục thu được nhiều thành quả, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc TP bám sát chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Hội đồng TĐKT Trung ương và các nội dung chỉ đạo của UBND TP.

Trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về đổi mới công tác TĐKT. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc TP, trưởng các phòng, ban, ngành phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT tại cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện công tác TĐKT của cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực của người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đổi mới hoạt động cụm thi đua; đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua; đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và việc thực hiện cải cách TTHC có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng mức độ 3; đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. Rà soát, cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực TĐKT.

Thịnh An / PL&XH