Hà Nội: Sức lan tỏa kiến thức pháp luật từ những cuộc thi

Cập nhật: 17:21 | 17/05/2017
(PL&XH) - Trong những năm qua đã có rất nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật được Thành phố Hà Nội tổ chức hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Hà Nội có thêm kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô và đây cũng là thế mạnh của Thủ đô trong quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống.

Chiều 17-5, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015” và cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015” nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Qua cuộc thi nhằm giúp cho các quy định của Bộ luật Dân sự sớm đi vào cuộc sống. Ban Tổ chức đã xây dựng Bộ Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm, 3 câu viết, 01 câu tự luận dựa trên những điểm mới của Bộ Luật dân sự năm 2015 và những nội dung thiết thực liên quan đến quyền, nghĩa vụ nhân thân  (bao gồm phần những quy định chung, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng thừa kế).

Cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô sẽ tập trung tuyên truyền những cán bộ công chức, viên chức có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Trong thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Có sáng kiến trong quá trình thực thi nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao trong công việc; Có ý thức trách nhiệm cao, phục vụ nhân dân trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Gương mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi làm việc, trong cộng đồng và nơi cư trú.

Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc văn hóa ứng xử tại công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nhằm tạo chuyển biến mạnh mé, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thi hành công vụ, nâng cao chất lượng , phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Cả hai cuộc thi đều được tổ chức dưới dạng thi viết. Trong đó đối với cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015”, nhân dân trên địa bàn thành phố sẽ nộp bài dự thi tại UBND xã, phường thi trấn nơi mình cư trú. Còn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc.

UBND các xã, phường, thị trấn nộp bài dự thi đã nhận cho UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc qua phòng Tư pháp (chậm nhất đến ngày 5-9-2017).

Các tổ chức, đơn vị khôn thuộc cơ quan thành phố Hà Nội; các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp công ty trên địa bàn thành phố tập hợp bài dự thi của đơn vị mình nộp cho UBND quận, huyện, thị xã (qua phòng Tư pháp) mà đơn vị mình đóng trên địa bàn chậm nhất là ngày 5-9-2017.

UBND quận, huyện, thị xã sau khi chấm sơ khảo nộp bài dự thi về Sở Tư pháp Hà Nội.

Đối với cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội – tuy cũng được tổ chức dưới hình thức thi viết nhưng là thi viết qua mạng internet. Theo đó bài dự thi được gửi về địa chỉ email: cuocthikycuonghanhchinh2017@gmail.com. Mỗi tác phẩm, bài viết không quá 1.500 chữ.

Theo bà Hồ Xuân Hương- Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội, trong những năm qua đã có rất nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật cũng đã được Thành phố Hà Nội tổ chức hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Hà Nội có thêm kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô và đây cũng là thế mạnh của Thủ đô trong quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống.

cuoc thi 2

Phó Giám đốc STP Hà Nội Hồ Xuân Hương: Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật là một trong những kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân 

Năm nay Hà Nội tiếp tục triển khai 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật lớn. Ngoài 2 cuộc thi nêu trên, trước đó thành phố đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với những câu hỏi tình huống về cháy nổ những trường hợp cụ thể như: cháy trong nhà cao tầng, chung cư, cháy trong trung tâm thương mại, chợ... sẽ giúp người dân nhớ được những kỹ năng cần thiết để chủ động áp dụng nếu gặp phải trong thực tế. Qua đó, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về vật chất do cháy, nổ gây ra.

Với kinh nghiệm và hiệu quả từ việc triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật những năm trước đây, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được Hà Nội tổ chức năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sân chơi pháp luật mới bổ ích cho cán bộ, nhân dân Thủ đô. 

Trên cơ sở kế hoạch, thể lệ các cuộc thi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo, đài của thành phố tổ chức phát động, hưởng ứng tích cực cuộc thi. Tích cực tuyên truyền làm sao để đông đảo cán bộ, nhân dân Thủ đô biết đến các cuộc thi và tham gia tích cực.

Thanh Hải / PL & XH