Hà Nội: Thành lập 2 cụm công nghiệp ở quận Hà Đông

Cập nhật: 07:51 | 16/07/2017
(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4583/QĐ-UBND, số 4585/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang và Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

54-0716
Ảnh minh họa

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Biên Giang có quy mô 30,7ha. Đây là cụm công nghiệp đa ngành nghề nhằm thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp vào thuê đất kinh doanh, phát triển kinh tế. Cụm công nghiệp Yên Nghĩa quy mô 43,633ha, là cụm công nghiệp đa ngành nghề nhằm thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp vào thuê đất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương.

Việc thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang và Cụm công nghiệp Yên Nghĩa nhằm cụ thể hoá công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Hà Đông; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch; góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp. UBND quận Hà Đông có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Cụm công nghiệp Biên Giang theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

T.Quang