Hà Nội: UBND thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Cập nhật: 08:30 | 21/04/2017
(PL&XH) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2017, đồng thời thay thế các quyết định: Số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30-12-2011; số 99/2014/QĐ-UBND ngày 31-12-2014; số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19-9-2011; số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19-9-2011.

Quy định này có một số điểm đáng chú ý như: Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp; khi đề nghị khen thưởng đối với cá nhân cấp thành phố phải bảo đảm ít nhất 75% là người lao động trực tiếp. Không khen thưởng trùng lặp (không lấy một thành tích để làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng nhiều lần; một đối tượng chỉ được một đơn vị đề nghị khen thưởng).

Trong một năm chỉ đề xuất khen thưởng cấp thành phố không quá 2 lần đối với tập thể và cá nhân tham gia nhiều chuyên đề thi đua. Và chuyên đề thi đua do cấp nào phát động thì cấp đó xét khen thưởng. Nếu tập thể hay cá nhân nào có thành tích tiêu biểu, có những đóng góp nổi bật sẽ được UBND thành phố xem xét khen thưởng.

KoCa / PLXH