Hà Nội ưu tiên chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa

Cập nhật: 17:06 | 18/07/2017
(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 112 ngày 29/5/2017 thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh phát triển ngành công nghiệp văn hóa là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thủ đô Hà Nội, là bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế quốc dân.

Chiến lược phát triển nền công nghiệp văn hóa được thực hiện theo lộ trình, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy lợi thế của Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước.

Các hoạt động cụ thể  để triển khai thực hiện kế hoạch cũng phải phù hợp với quy luật cơ bản của kinh tế thị trường, đóng góp vào thúc đẩy tăng trưởng GDP Thủ đô. Thông qua chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật về văn hóa.

Đưa ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới vào Thủ đô, từ đó từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt trong việc hưởng thụ các sản phẩm văn hóa.

Mục tiêu chung của phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô bao gồm: Quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, truyền hình và phát thanh,...

Phát triển du lịch văn hóa trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô, giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân và xuất khẩu.

Góp phần quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô, xác lập được các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Ưu tiên phát triển các ngành mà Hà Nội có nhiều lợi thế, tiềm năng.

anh
Múa rối nước, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo của người Việt. ẢNH MINH HỌA

 Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 là phấn đấu doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm, tạo nhiều việc làm, nâng cao năng lực hưởng thụ văn hóa cho nhân dân Thủ đô. Như ngành điện ảnh phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 sản xuất được từ 3-5 phim truyện nhựa/năm, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình mỗi loại sản xuất từ 4-6 phim/năm.

Đối với nghệ thuật biểu diễn đạt khoảng 5 triệu USD, đối với nghệ thuật chuyên nghiệp phấn đấu mỗi năm có 3.500 - 4.000 buổi biểu diễn.

Ngành du lịch văn hóa được coi là mũi nhọn phát triển trong tương lai, được đặt mục tiêu chiếm từ 10-15% trong tổng số 5.263 triệu USD doanh thu từ khách du lịch. Hà Nội sẽ tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, thời trang, du lịch văn hóa,...

Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030 là phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa tăng nhanh, tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao năng lực hưởng thụ văn hóa của người dân Thủ đô. Trong đo, ngành điện ảnh phấn đấu mỗi năm sản xuất 5 phim chuyện nhựa/năm, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình mỗi loại sản xuất 10phim/năm.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016. Nhiều quan điểm, định hướng, mục tiêu quan trọng, cụ thể đã được nêu rõ tại Chiến lược này.

Trong đó Hà Nội được xác định là một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa của đất nước, cùng với Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp phát triển thị trường của Chiến lược nhấn mạnh, cần huy động các nguồn lực trong xã hội để hình thành và phát triển ba trung tâm công nghiệp văn hóa tại Hà Nội, Đà Nằng, TP.Hồ Chí Minh, cùng một số trung tâm gắn với di sản văn hóa, thiên nhiên của thế giới.

Ánh Tuyết / PL&XH