Hai doanh nghiệp đa cấp bị xử phạt 320 triệu đồng

Cập nhật: 07:00 | 17/05/2017
(PL&XH) - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa tiến hành điều tra và xử phạt Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam tổng số tiền 320 triệu đồng vì vi phạm trong bán hàng đa cấp.

Trong đó, Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế 240 triệu đồng vì không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ; Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời, Công ty này còn cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng xử phạt Công ty TNHH World Việt Nam 80 triệu đồng cũng vì không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh và không thực hiện nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam có 30 ngày để khiếu nại. Quá thời hạn này, nếu không có khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.

H.L / PL&XH