Hải Phòng: Xiết quy định cung cấp nước sạch nông thôn

Cập nhật: 13:32 | 12/09/2017
(PL&XH) - Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thực hiện chương trình cung cấp nước sạch nông thôn, Hải Phòng sẽ xiết chặt quy định đối với những DN, cá nhân tham gia đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn.

Theo quy định mới của Hải Phòng, các tổ chức DN, cá nhân tham gia chương trình cung cấp nước sạch nông thôn phải đảm bảo các điều kiện có vốn sở hữu tối thiểu 30% tổng mức đầu tư dự án, có báo cáo tài chính 02 năm, trong đó có lợi nhuận và lãi ròng. Các tổ chức DN, cá nhân phải đang là cơ sở cung cấp dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn có công suất tối thiểu 3.000 m3 ngày/đêm, có cán bộ có trình độ tử đại học trở lên tham gia quản lý, vận hành hệ thống cung cấp nước sạch.

hai-phong-95-nha-may-nuoc-sach-nong-thon-co-nguy-co-o-nhiem

 Nhiều nhà máy nước nông thôn của Hải Phòng được xác định hoạt động không hiệu quả


Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng quy định, việc xây dựng mới các cơ sở cung cấp nước sạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp nước sạch nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Các nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn mới phải đảm bảo công suất tối thiểu 5.000 m3 ngày/ đêm, có công nghệ xử lý nước đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn về chất lượng nước ăn theo quy chuẩn Việt Nam.

Theo ghi nhận của Hải Phòng, thực hiện mục tiêu đến năm 2020, 100% người dân nông thôn được hưởng nước sinh hoạt theo quy chuẩn 02 – 2009 của bộ Y tế, trong đó có 75% người dân nông thôn được hưởng nước sinh hoạt theo quy chuẩn 01 – 2009 của bộ Y tế. Đến năm 2025, trên 90% người dân nông thôn được hưởng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn 01 – 2009 của bộ Y tế.

Để thực hiện mục tiêu này, từ trước đến nay, Hải Phòng đã có hàng loạt các DN, cá nhân đầu tư xây dựng tổng cộng 205 nhà máy cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia cung cấp nước sạch nông thôn.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của Hải Phòng, trong số 205 nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn đã được các chủ đầu tư xây dựng chỉ có 13 nhà máy cung cấp nước, tương đương 6,3% số nhà máy cung cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn đạt quy chuẩn 01- 2009 của bộ Y tế, cung cấp nước sạch trên địa bàn 28 xã.

Số các nhà máy nước cung cấp nước sạch nông thôn còn lại có tới 119 nhà máy cung cấp nước sạch mới đạt quy chuẩn 02 – 2009 của Bộ Y tế. Trong số này, có 76 nhà máy không đủ điều kiện mở rộng, nâng cấp khả năng cung cấp nước sạch lên tiêu chuẩn 01 – 2009 do có nguồn cấp nước không đảm bảo.

Bên cạnh đó, có tới 33 nhà máy hoạt động cầm chừng, có chất lượng cấp nước không ổn định do nguồn cung cấp nước thô bị ô nhiễm …

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, trước việc có hàng trăm nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn đang hoạt động cầm chừng hoặc nguồn cung cấp nước thô không ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để việc đầu tư xây mới, cải tạo các nhà máy nước nông thôn trên địa bàn trong giai đoạn mới không bị lâm vào tình trạng hoat động cầm chừng, cung cấp nước sạch nông thôn không ổn định về chất lượng, phù hợp quy hoạch, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí nguồn lực xã hội, Hải Phòng phải “xiết” lại quy định về đầu tư cải tạo, xây mới nhà máy nước sạch nông thôn nhằm có nguồn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân trên địa bàn.

Nam Khánh / PLXH