Hòa giải để không biến vụ việc từ dân sự thành hình sự

Cập nhật: 15:26 | 11/07/2017
(PL&XH)- Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiến hành hòa giải thành 3.152 vụ việc, đạt tỷ lệ 74,6%. Qua hòa giải đã tuyên truyền về pháp luật cho nhân dân.

Đó là thông tin được bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 11/7.

 “Chúng tôi luôn lưu ý các quận, huyện quan tâm đến công tác này để không biến các vụ việc từ dân sự thành hình sự. Trong 6 tháng đầu năm toàn Thành phố đã tiến hành hòa giải thành 3.152/4.227 vụ việc, đạt tỷ lệ 74,6%. Qua hòa giải đã tuyên truyền về pháp luật cho nhân dân”, bà Hồ Xuân Hương bày tỏ.

 Theo bà Hương, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên, Sở Tư pháp đã tổ chức 15 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 15 quận, huyện, thị xã của Thành phố (với 4.500 người là cán bộ làm công tác quản lý hoà giải và các hòa giải viên ở cơ sở).

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 23/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân dân ngay tại cơ sở, Sở Tư pháp xây dựng văn bản hướng dẫn mô hình hòa giải 5 tốt và tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, tổ chức Hội nghị Tọa đàm đánh giá kết quả xây dựng mô hình hòa giải 5 tốt; lấy ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá đơn vị cấp xã thực hiện tốt công tác hòa giải tiêu chí đánh giá đơn vị cấp huyện thực hiện tốt công tác hòa giải và tiêu chí hòa giải viên tiêu biểu trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

19987330_668980373299808_1928736534_n

Bà Hồ Xuân Hương, PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội: "Chúng tôi luôn quan tâm tới công tác hòa giải trên địa bàn" (ảnh V.H)

Bên cạnh đó , trong chuyên mục hòa giải ở cơ sở của Trang Thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố đã đẩy mạnh đăng tải tin, bài viết về gương người tốt việc tốt trong thực hiện công tác hòa giải ờ cơ sở, câu chuyện hòa giải trong thực tế cuộc sống góp phần nâng cao kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên và vị thế của hòa giải viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Việc củng cố, kiện toàn, thành lập mới tổ hoà giải, tổ trường và các hòa giải viên ở cơ sở đang được các địa phương triển khai thực hiện theo quy định. Việc hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở năm 2017 được UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt. Mức độ hỗ trợ kinh phí cho các vụ việc hòa giải thành hiện tùy thuộc vào điều kiện địa phương để chi với mức chi từ 100-200 nghìn đồng/vụ.

Vân Hà / PL&XH