Không giải quyết đúng hẹn, cán bộ phải xin lỗi nhân dân

Cập nhật: 11:00 | 05/10/2017
(PL&XH) - Vừa qua, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo”; đánh giá công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2017.

Theo báo cáo của Thành ủy Móng Cái, trong 3 năm (2014-2017), TP đã thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC; kết hợp với tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC trong cán bộ đảng viên, công chức và nhân dân, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nhờ đó, tình hình khiếu kiện đông người giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số lượt người và tính chất gay gắt của vụ việc.

ng Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái tại Hội nghị
Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu tại hội nghị.

 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, cấp ủy, chính quyền TP đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 28/8/2014 của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. TP duy trì lịch tiếp công dân 2 lần/tháng tại Ban tiếp công dân và 1 lần/ tuần tại cơ sở. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trên 4.350 lượt người. Việc đẩy mạnh CCHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng đã góp phần hạn chế phát sinh KNTC.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm hành chính công TP Móng Cái đã tiếp nhận 18.969 hồ sơ, trong đó có 9.319 hồ sơ tiếp nhận tại phần mềm một cửa điện tử. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 7.834/9.075 hồ sơ; Tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương TP phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn thư KNTC đồng thời nhấn mạnh: Khi đã hứa với người dân mà đến hạn chưa thực hiện được thì cán bộ tiếp dân phải có văn bản xin lỗi gửi trực tiếp đến công dân.

 

Ngọc Linh / PL&XH