Khuyến nghị giá thịt lợn tại các chợ từ 40.000 đồng/kg-60.000 đồng/kg

Cập nhật: 09:01 | 19/05/2017
(PL&XH) - Các hệ thống siêu thị căn cứ mức giá khuyến nghị, rà soát giảm tối đa các chi phí không cần thiết để điều chỉnh giảm giá bán các loại thịt lợn, kích cầu tiêu dùng ở mức cao nhất hỗ trợ cho người nông dân chăn nuôi lợn.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, Sở Công thương TP vừa ban hành công văn số 2091/SCT-QLTM gửi về hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn, gửi UBND quận, huyện, thị xã; Chi cục Quản lý thị trường; Đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; Các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ và các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị trên địa bàn TP.

Theo đó, sau khi điều tra và rà soát các cơ sở giết mổ công nghiệp, thủ công, các siêu thị, hộ kinh doanh có thể cắt giảm các chi phí không cần thiết để hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tiêu thụ thịt lợn, đồng thời, không tính lợi nhuận.

Sở Công thương khuyến nghị các mức giá thu mua, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn như sau: Giá thu mua lợn hơi của các hộ chăn nuôi thấp nhất từ 26.000 đồng/kg;

Giá khuyến nghị tại các chợ trung bình từ 40.000 đồng/kg-60.000 đồng/kg (tùy từng loại); Giá bán khuyến nghị tại các siêu thị bán lẻ trung bình từ 70.000 đồng/kg-85.000 đồng/kg (tùy từng loại).

Để hỗ trợ người chăn nuôi trong việc tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, Sở Công thương đề nghị các cơ sở giết mổ xem xét, căn cứ giá khuyến nghị nêu trên điều chỉnh giá thu mua lợn từ các hộ chăn nuôi và mức giá bán ra tại cơ sở;

Đồng thời, các hệ thống siêu thị căn cứ mức giá khuyến nghị, rà soát giảm tối đa các chi phí không cần thiết để điều chỉnh giảm giá bán các loại thịt lợn, kích cầu tiêu dùng ở mức cao nhất hỗ trợ cho người nông dân chăn nuôi lợn trên địa bàn; Ban quản lý các chợ tăng cường tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ở các chợ trên địa bàn căn cứ giá bán khuyến nghị nêu trên giảm giá bán tối đa mặt hàng thịt lợn.

Sở Công thương TP cũng đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi các đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân giết mổ, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn thực hiện giảm giá bán ở mức cao nhất có thể.H.L (t/h) / PL&XH