• ha noi tinh gian thu tuc lam so do
    UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát để tinh giản các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.
|< < 71 72 73 74 75 > >|