Lập đường dây nóng 24/24h tiếp nhận phản ánh ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 07:20 | 13/10/2017
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị 03 nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường.
lap duong day nong 2424h tiep nhan phan anh o nhiem moi truong
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết lập, vận hành đường dây nóng, tiếp nhận thông tin ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương, hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương còn lúng túng; chưa nắm bắt kịp thời, xử lý nhanh các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Để giải quyết những tồn tại nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mở đường dây nóng hoạt động thông suốt 24/24 giờ. Đường dây nóng này sẽ đi vào hoạt động trước ngày 30-10. Trong đó, Tổng cục Môi trường sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, công khai đường dây nóng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Tổng cục Môi trường.

Về phía địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thiết lập, chấn chỉnh đường dây nóng ở địa phương, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành trước ngày 15-11-2017.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giao Tổng cục Môi trường xây dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành trước ngày 30-11-2017.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm xử lý, phản hồi thông tin đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất liên vùng, liên tỉnh; các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của các bộ, ngành liên quan.

T.Quang