Lùi thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Cập nhật: 19:31 | 13/10/2017
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, nếu triển khai theo lộ trình của Nghị quyết 88 thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới chưa bảo đảm.

Ngày 13-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 của Quốc hội và Quyết định 404 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị quyết 88, từ năm học 2018- 2019 sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, thẩm định, thực nghiệm và ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bảo đảm theo lộ trình đặt ra. Nguyên do, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc còn lúng túng, quá trình dự thảo chương trình mới và lấy ý kiến đóng góp nảy sinh những quan điểm khác nhau, thậm chí trái chiều nên cần thêm thời gian để lắng nghe. Từ đó chắt lọc, tiếp thu để tạo sự đồng thuận của xã hội.

Căn cứ tình hình xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới và chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, nếu triển khai theo lộ trình trên thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới chưa bảo đảm.

lui thuc hien doi moi chuong trinh sach giao khoa giao duc pho thong
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết chưa chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2018-2019

Do vậy, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, cho phép giãn tiến độ 1 năm. Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng với cấp tiểu học từ năm học 2019- 2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020- 2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021- 2022.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, những công việc chính sẽ triển khai trong thời gian tới là hoàn thành việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán; khung năng lực giáo viên phổ thông các môn học đặc thù.

Đồng thời rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên hiện có ở các địa phương, xác định số giáo viên thừa, thiếu trong từng cấp học, theo từng môn học ở địa phương để làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng bổ sung, thay thế. Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong thời gian học và sau khi ra trường, có chính sách đãi ngộ tốt hơn, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo và tạo sức hấp dẫn người học đối với ngành sư phạm.

Kinh phí cho Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được phê duyệt là 80 triệu USD. Trong đó, chi cho xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới là 16.431.850 USD, chi cho biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới 20.568.150 USD…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, qua thẩm tra Tờ trình, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với kiến nghị của Chính phủ về lùi thời điểm áp dụng chương trình mới để có đủ thời gian chuẩn bị, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai đại trà.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc dành thời gian thích đáng cho việc thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa mới. Vì đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần này bao gồm nhiều nội dung, phương thức tổ chức giáo dục mới, nên cần thực nghiệm nghiêm túc, cẩn trọng trước khi áp dụng đại trà.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng thuận với kiến nghị của Chính phủ, cho phép lùi thời gian áp dụng thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả khi áp dụng.

Phương Thảo