Những sai phạm 'tùm lum' ở Viện trang thiết bị và công trình y tế

Cập nhật: 13:44 | 05/01/2017
(PL&XH) - Hàng loạt sai phạm của Viện trang thiết bị và công trình y tế (VTTB) vừa được thanh tra Bộ Y tế vạch rõ tại kết luận số 211/KL-TTrB ngày 6/12/2016 trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng.

VTTB là Viện đầu ngành về lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế, trực thuộc Bộ Y tế. VTTB là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Bên cạnh những thành tích đạt được, trong quá trình hoạt động, thời gian gần đây, Viện mắc hàng loạt sai phạm trong hoạt động tài chính, nhân sự và công tác phòng, chống tham nhũng.  

15857411_990018497798418_40495492_o
Cần phải tăng cường quản lý Nhà nước đối với VTTB

Tại Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế (đơn vị trực thuộc Viện), một số thiết bị kiểm chuẩn của Viện dùng để làm phương tiện, dụng cụ kiểm định chất lượng các thiết bị y tế chưa đúng quy định, không có tem kiểm định định kỳ dụng cụ, thiết bị của Tổng cục Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. Biên bản kiểm tra chất lượng kèm theo thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu chỉ có chữ ký của nhân viên kiểm tra.

Bên cạnh đó, về công tác nhân sự tại Trung tâm này được tuyển dụng và làm việc tại Viện chưa phải là ngạch công chức, chưa được bổ nhiệm ngạch công chức chuyên ngành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

Thanh tra Bộ Y tế cũng chỉ rõ, tại Trung tâm sản xuất và bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế (trực thuộc Viện) chưa thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản và chưa thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo ngạch bậc.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Bộ thì trung tâm chưa lập sổ mua hàng, bán hàng theo quy định, chỉ có sổ mua hàng, bán hàng viết tay không có chữ ký xác nhận của giám đốc Trung tâm, kế toán, người ghi sổ, không có số liệu về tình hình công nợ của khách hàng. Số liệu xác nhận doanh thu hàng của Trung tâm với Viện không có chữ ký của giám đốc Trung tâm, người lập biểu. Phòng kế toán của Viện chưa phân công kế toán theo dõi số liệu sổ sách của Trung tâm.

Về vấn đề quản lý và sử dụng các khoản kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, các khoản thu, chi hoạt động của Viện  giai đoạn năm 2011-2015, thanh tra chỉ rõ: Viện chưa thực hiện quản lý tài chính tập trung theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập. Viện giao cho các khoa, Trung tâm của Viện tự khai thác nguồn thu, doanh thu nộp qua tài khoản của Viện, Viện chưa kiểm soát các nội dung chi (do các đơn vị của Viện tự quyết chi), các đơn vị tự quyết chi và gửi chứng từ về Viện tổng hợp. Viện không hạch toán tập trung nguồn thu, chi dẫn đến việc xác định kết quả hoạt động tài chính trong năm chưa chính xác như về trích quỹ, xác định nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, xác định nguồn thu, thu nhập tăng thêm cho cán bộ…

Cũng theo Thanh tra Bộ Y tế, về quy chế chi tiêu nội bộ, cơ chế hoạt động tài chính của Viện được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tuy nhiên khi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Viện chưa quy định mức trả thu nhập tăng thêm, mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, mức trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Về kế toán và chứng từ kế toán, Viện chưa mở đầy đủ sổ kế toán theo quy định của đơn vị hành chính sự nghiệp, không có sổ theo dõi chi tiết từng nguồn thu, một số sổ đã mở nhưng không có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, không đóng dấu đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, Viện chưa thu số tiền lệ phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Với những sai phạm trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ đã đề nghị Viện trang thiết bị và công trình y tế nghiêm túc chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý tài chính đã được chỉ ra trong quá trình thanh tra. Đồng thời yêu cầu, Viện thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc thu lệ phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu; thực hiện việc trả lương qua tài khoản; phương tiện, dụng cụ, máy móc để kiểm tra chất lượng thiết bị y tế phải được kiểm định định kỳ theo quy định và củng cố đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thiết bị y tế.

Qua sự việc trên, công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc cũng cần phải chặt chẽ hơn, tránh để những sai phạm tồn như trên kéo dài.

Tuấn Anh / PL&XH