• ky 3 giai quyet quyen loi cua khach hang truoc
    UBND TP Hà Nội yêu cầu, trường hợp khách hàng hoặc các bên liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án thì Cty CP Lâm Viên có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án.