Thế nào là tham ô, tham nhũng

Cập nhật: 23:04 | 10/07/2017
(PL&XH)- Hỏi: Người thân của tôi hiện đang sinh sống ở xã T, huyện C, thành phố Hà Nội có nói với tôi rằng cán bộ ở đây câu kết với một doanh nghiệp tư nhân để mua, bán đất xã đấu thầu của dân cho công ty này để xây dựng khu xử lý rác thải, thu lợi hàng trăm triệu đồng, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Xin hỏi đây có phải là hành vi tham ô, tham nhũng không?

Vấn đề bàn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 có quy định các hành vi  tham nhũng gồm: "...Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi..."

Trong trường hợp bạn nêu, việc cán bộ xã sử dụng đất đấu thầu của dân chúng để thu lợi từ doanh nghiệp tư nhân là hành vi tham nhũng. Điều 64 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 quy định về việc tố cáo hành vi tham nhũng như sau:

"1. Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật."

Như vậy, bất kỳ ai đủ năng lực hành vi dân sự tại xã T, huyện C, thành phố Hà Nội đều có thể nộp đơn, tố cáo cho tòa án cấp cao hơn về hành vi tham nhũng của cán bộ xã, tuy nhiên người tố cáo cần phải trung thực, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

 

Đỗ Hoàng

Thạc sĩ luật Đại học Luật Hà Nội

Đỗ Hoàng / PLXH