Thêm 3 cụm công nghiệp được thành lập ở huyện Chương Mỹ

Cập nhật: 14:40 | 16/07/2017
(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4590/QĐ-UBND, số 4591/QĐ-UBND, số 4594/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Đông Sơn, Cụm công nghiệp Đại Yên, Cụm công nghiệp Phụng Châu, huyện Chương Mỹ.

20e4299a4ac5079886ec2e4f9f320111_khu_cong_nghiep_1028115
Ảnh minh họa

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Đông Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư tại khu đồng Gò Vang, xã Đông Sơn có quy mô 4,84ha. Tính chất chức năng của cụm công nghiệp là phát triển tiểu thủ công nghiệp (ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng cơ kim khí, chế biến lương thực, thực phẩm....).

Cụm công nghiệp Đại Yên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư tại khu đồng Dộc, xóm Tiếu, xã Đại Yên có quy mô hơn 1,4ha. Tính chất chức năng của cụm công nghiệp là phát triển tiểu thủ công nghiệp (ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng cơ kim khí, chế biến lương thực, thực phẩm....).

Cụm công nghiệp Phụng Châu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư tại khu Lỗ Thổ, thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu có quy mô 4,5ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp (ngành hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, chế biến nông lâm sản....).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp. UBND huyện Chương Mỹ có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

T.Quang