Thêm một công ty bị xử phạt do không kiểm nghiệm sản phẩm

Cập nhật: 13:59 | 14/09/2017
(PL&XH) - Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty cổ phần Liên kết Tri thức do không kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm theo quy định.

Cty cổ phần Liên kết Tri thức do ông Đỗ Văn Bản làm đại diện theo giấy ủy quyền của bà Trần Vân Anh Tổng Giám đốc Công ty ký ngày 5/9/2017. Cty có địa chỉ trụ sở chính tại số 40 Ngụy Như Kon Turn, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ cho sản phẩm thực phẩm của công ty đang kinh doanh theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 3.

Với vi phạm trên, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính Cty cổ phần Liên kết Tri thức với số tiền 25 triệu đồng.  

Đồng thời, yêu cầu Cty cổ phần Liên kết Tri thức thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ với các sản phẩm thực phẩm của công ty kinh doanh theo đúng quv định của pháp luật.

Báo cáo kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ các sản phẩm thực phấm của công ty đang kinh doanh về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 30/9/2017.

T.An / PL&XH