Ban Dân tộc Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII

10:47 ngày 12/01/2017

(PL&XH) - Thực hiện Kế hoạch 29-KH/ĐUK ngày 14-12-2016 của Đảng ủy khối các cơ quan TP, ngày 6-1-2017, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, theo đó tinh thần chỉ đạo đặt ra những yêu cầu cao hơn, trách nhiệm triển khai thực hiện lớn hơn, nội dung học tập và làm theo gương Bác cũng sâu sắc và toàn diện hơn, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn dân. Chỉ thị 05-CT/TW có thể coi là một điều chỉnh có tính chiến lược, xét về mặt nội dung, Chỉ thị đã nêu ra để chúng ta có thể học tập và hành động theo Bác một cách đầy đủ nhất, cả về tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách. Đặc biệt, Chỉ thị không coi đây là cuộc vận động mà hướng đến việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa và muốn nội tâm hóa vào từng người; phương châm chỉ đạo của Chỉ thị cũng nhấn mạnh vào tính tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan.

nh
Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt Nghị quyết tại hội nghị.
Ảnh: Khánh Phong

 

“Chi bộ Ban Dân tộc TP Hà Nội triển khai Chỉ thị 05-CT/TW cho các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan, mỗi cán bộ đảng viên trong cơ quan phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và ý thức học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư tưởng Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”; chống chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hội nghị giúp các cán bộ đảng viên, công chức và người lao động nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó ra sức học tập, rèn luyện theo gương Bác, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao để củng cố lòng tin và góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng đối với những người làm công tác dân tộc mà sinh thời Bác Hồ dành nhiều thời gian và tình cảm quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát biểu sau Hội nghị, ông Nguyễn Tất Vinh (Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội) khẳng định,  mỗi đảng viên, công chức, người lao động Ban Dân tộc Hà Nội sẽ phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt; luôn gương mẫu làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao phó; trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất để thực hiện tốt Chương trình hành động, thiết thực có hiệu quả.

Khánh Phong / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành