Đoàn ĐBQH Hà Nội xin ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015 và Luật Thủy lợi

11:07 ngày 18/03/2017

(PL&XH) - Thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội tổ chức xin ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân vào hai dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật Thủy lợi.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Sau đó, Thường trực Ủy ban tư pháp đã phối hợp cùng Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo tinh thần rà soát, sửa đổi triệt để những sai sót về kỹ thuật, những quy định bất hợp lý nếu không sửa không thi hành được mà các ngành cơ bản đã thống nhất về quan điểm.

Đồng thời, bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn sau khi Bộ luật hình sự năm 2015 (BLHS năm 2015) được thông qua. Việc sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi những chính sách hình sự lớn, không dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung các đạo luật đang lùi hiệu lực thi hành cùng với BLHS năm 2015.

Theo đó, một số vấn đề được Ủy ban Tư pháp xin ý kiến là: Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; Trách nhiệm hình sự của pháp nhân; Về không tố giác tội phạm; Về một số tội xâm phạm an ninh quốc gia; Về tình tiết định tội “tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về tinh thần đối với người bị hại”; Về quy định giá trị đối với hàng cấm làm căn cứ định tội, định khung hình phạt; Về quy định xác định hàm lượng chất ma túy để quy ra khối lượng hoặc thể tích; Về việc bổ sung quy định “lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định” vào BLHS…

Dự thảo Luật Thủy lợi được lấy ý kiến góp ý gồm 9 chương, 70 điều, quy định về hoạt động thủy lợi; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi, quản lý nhà nước về thủy lợi.

Một trong những đổi mới quan trọng của Luật Thủy lợi là việc chuyển đổi từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá dịch vụ thủy lợi”, tức là người sử dụng dịch vụ thủy lợi phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ; nhưng bên cung cấp dịch vụ phải quản lý, bảo đảm chất lượng nước từ công trình thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi.

Tuy nhiên, thực tiễn quản lý khai thác, vận hành công trình thủy lợi hiện nay cho thấy, chủ quản lý công trình thủy lợi không kiểm soát được chất lượng nước cấp do không quản lý, kiểm soát được hoạt động xả nước thải vào công trình, hệ thống công trình thủy lợi của mình. Vì vậy, việc quy định cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được là cần thiết và đã thể hiện tại điểm c khoản 1 Điều 46 của Dự thảo...

Cả hai Dự thảo luật nói trên đều được dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV.

H.L / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành