Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí dành cơ chế ưu đãi cho TP Hải Phòng

15:30 ngày 15/05/2017

(PL&XH) - Theo Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: TP Hải Phòng có nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi việc hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho địa phương còn hạn chế. Việc nâng mức dư nợ vay như Chính phủ trình sẽ góp phần giúp Thành phố có thêm cơ hội và điều kiện trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chiều 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hải Phòng.

Tại phiên họp, các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bày tỏ sự nhất trí với 2 nội dung Chính phủ xin ý kiến: 1/ Mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định. 2/ Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các khoản thu ngân sách Trung ương 100%).

Theo Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: TP Hải Phòng có nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi việc hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương còn hạn chế.  Việc nâng mức dư nợ vay như Chính phủ trình sẽ góp phần giúp Thành phố có thêm cơ hội và điều kiện trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời, mức dư nợ vay 40% cho ngân sách TP Hải Phòng cũng tương đồng với mức dư nợ vay của TP Đà Nẵng đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. Vì vậy Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ.

Về việc bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu so dự toán và thưởng vượt dự toán thu, để bảo đảm hỗ trợ thêm nguồn vốn đầu tư phát triển, đồng thời khuyến khích địa phương trong công tác hành thu, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và năm 2015 đều có quy định ngân sách trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu cho các địa phương từ một phần số tăng thu so với dự toán đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. “Trên thực tế, việc quy định này đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng đối với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Do đó đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cơ bản tán thành với quy định trên đối với TP Hải Phòng và cho rằng tỷ lệ hỗ trợ này là hợp lý và phù hợp với mặt bằng hỗ trợ đối với một số địa phương đã được áp dụng cơ chế đặc thù như TP Đà Nẵng” – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị Chính phủ cân nhắc lại nội dung quy định về việc sử dụng số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu nêu trên theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Dự thảo Nghị định theo hướng không thưởng cho ngân sách cấp dưới do khoản 4 Điều 59 của Luật NSNN đã có quy định thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách. Theo đó không sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu này để thực hiện thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các địa phương khác vì không được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù này.

20170515_142207
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành: "Nghị định được ban hành sẽ tạo động lực mới cho Hải Phòng phát triển với tốc độ cao hơn, đóng góp cho ngân sách Trung ương nhiều hơn"

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2016 tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đạt 11%. Những tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 12,7%. Thu ngân sách năm 2016 là 62.000 tỷ dồng, năm 2017 dự kiến khoảng 77.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên hiện thành phố vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng biển cụm cảng miền Bắc.

“Có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân nguồn lực của thành phố rất hạn chế. Năm 2016, thu ngân sách 62.000 tỷ đồng nhưng nộp ngân sách trung ương đã 50.000 tỷ đồng nên nguồn lực còn lại cho địa phương ít. Trong khi sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng lên mạnh nên tạo áp lực về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông lớn.

 Phần vượt thu 70% cho TP Hải Phòng rất quan trọng và có ý nghĩa để TP Hải Phòng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Do đó Nghị định được ban hành sẽ tạo động lực mới cho Hải phòng phát triển với tốc độ cao hơn, đóng góp cho ngân sách Trung ương nhiều hơn” – Bí thư Thành ủy Hải phòng Lê Văn Thành nói.

 

 

 

Thanh Hải / PL& XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành