6 văn bản hết hiệu lực toàn bộ từ tháng 5-2017

17:51 ngày 20/04/2017

(PL&XH) - Đây là các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực.

Từ ngày 28-5-2017 tới, Thông tư số 04/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 6 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ngoài ra bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 -10 - 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư.

Theo Bộ Tư pháp, về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó cần thiết phải bãi bỏ để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi các văn bản này được bãi bỏ, các cơ quan, tổ chức sẽ không còn gặp khó khăn khi có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định cùng một nội dung.

 

Thanh Hải / PLXH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành