• Chính sách về hưu trước tuổi mới áp dụng từ 1-1-2021
  Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung chính sách về hưu trước tuổi.
 • Quy định mới trong tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 06/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20-01-2021.
 • Từ 11-1-2021, người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, Tết, sinh nhật
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó, nghị định mới bổ sung thêm nhiều điểm về các trường hợp được phép sử dụng pháo cũng như các hành vi bị nghiêm cấm về pháo nổ.
 • Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2020
  Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng; làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng; phạt đến 10 triệu đồng nếu đăng, phát ảnh cá nhân trên báo chí không đúng quy định… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 12-2020.
 • Chính sách đối với người tham gia chữa cháy
  Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy; thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được quy định rõ tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
 • 3 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ đầu tháng 12-2020
  Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng; Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có thể bị phạt đến 25 triệu đồng; Phạt đến 80 triệu đồng nếu vận chuyển trái phép tiền mặt qua biên giới… là những Nghị định sẽ có hiệu lực từ tháng 12-2020.
 • Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 12-2020
  Phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn sẽ bị công khai tên, địa chỉ, mã số thuế, 5 trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn... là một trong những chính sách mới về thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 12-2020.
 • Chế độ, chính sách đối với phạm nhân
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó, Nghị định quy định rõ chế độ, chính sách đối với phạm nhân.
 • Triển khai thi hành Luật Thanh niên
  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên.
 • Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2020
  Nhiều giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia bị phạt đến 1 triệu đồng, giảm số lượng phó Phòng và tăng số lượng Phó Giám đốc Sở… là những Nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 11-2020.
|< < 1 2 3 4 5 > >|